ลดสายตาลงต่ำ…

126

ท่ามกลางสังคมที่รายล้อมไปด้วยผู้คนกึ่งเปลือยกาย เราต้องมีความกล้าที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ด้วยการลดสายตาของเราลงต่ำ

และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริงมันเป็นการลามกและทางอันชั่วช้า” (อัล-กุรอาน 17/32)

ความผิดบาปนี้เป็นที่รังเกียจอย่างยิ่งสำหรับพระผู้อภิบาลของเรา พระองค์จึงทรงบัญชาห้ามเราแม้กระทั่งการเข้าใกล้มัน การมองในสิ่งที่ไม่สมควรมองก็คือการเข้าไปใกล้การผิดประเวณีแล้ว เพราะการประพฤติผิดทางเพศนั้นเริ่มต้นมาจากการชำเลืองมองด้วยความปรารถนาครั้งหนึ่งนั่นเอง อัลลอฮฺไม่ทรงประสงค์ให้เรากระทำบาปอันน่าเกลียดนี้ พระองค์จึงทรงบัญชาแก่เราให้ลดสายตาลงต่ำ…

จงกล่าว (เถิดมุฮัมมัด) แก่บรรดาชายผู้ศรัทธา ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำ และให้พวกเขารักษาทวารของพวกเขา นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ และจงกล่าว (เถิดมุฮัมมัด) แก่บรรดาหญิงผู้ศรัทธาให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำ และให้พวกเธอรักษาทวารของพวก… (อัล-กุรอาน 24/30-31)

ลดสายตาจากเนื้อหนังมังสาของผู้อื่น

การลดสายตาลงไม่ได้หมายความว่าต้องให้ตาเรามองแต่บนพื้นอยู่เสมอโดยไม่เงยขึ้นมาเลย แต่มันคือการเบือนหน้าไปทางอื่นเสียเมื่อเราเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเกินสมควรเดินไปมาบนท้องถนนในเวลากลางวันหรือเวลาใดๆ ก็ตาม

บางคนคิดว่าการลดสายตา ไม่มองสภาพกึ่งเปลือยของผู้อื่นนั้น ต้องทำเมื่อพบเห็นสภาพเช่นนั้นของผู้อื่นในลักษณะเผชิญหน้ากันเท่านั้น แต่การลดสายตาหรือเบือนหน้าหนีเช่นนั้น ต้องกระทำกับภาพเช่นนั้นที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ทุกชนิดด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพในหนังสือ การชมภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ที่มีผู้สวมเสื้อผ้าเปิดเผยเนื้อหนังมากเกินไป และฉากรักทั้งหลาย เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดกิเลสตัณหา และเป็นการทำให้เราเข้าไปใกล้ความบาปที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) เกลียดชัง

การมองเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมุสลิม

มุสลิมคือผู้มีความบริสุทธิ์และประพฤติตัวเหมาะสม ซึ่งหมายถึงร่างกายทั้งหมดของเขาและเธอจะต้องสะอาดบริสุทธิ์มีความถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลตามธรรมชาติให้มุสลิมต้องลดสายตาลงต่ำเมื่อพบเห็นความไม่เหมาะสม อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ว่า

“โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าอย่าติดตามทางเดินของชัยฏอน และผู้ใดติดตามทางเดินของชัยฏอนแท้จริงมันจะใช้ให้ทำการลามกและความชั่ว…” (อัล-กุรอาน 24/21)

การมองผู้ชายหรือผู้หญิงในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนั้นคือการติดตามทางเดินของชัยฏอน(มารร้าย) การมองด้วยสายตาแห่งราคะจะนำพาไปสู่การพูดคุยแบบเกี้ยวพาราสีและส่อกิเลส หลังจากนั้นจะมีการลักลอบพบกันและเราทุกคนก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น

เมื่อเรารู้แผนการของชัยฏอน(มารร้าย) แล้ว ก็ขอให้เราป้องกันตัวด้วยการลดสายตาของเราลงเถิด