การนิ่งเงียบ

110

ข้อดีของการนิ่งเงียบ

อิมามอะลี(อ.) กล่าวไว้ว่า

“การนิ่งเงียบจะสร้างความน่าเคารพและมีเกียรติ ความยุติธรรมและถูกต้องจะสร้างเพื่อนฝูงมากมาย ความเมตตาและใจบุญจะเพิ่มพูนชื่อเสียงและฐานะ ความสุภาพอ่อนโยนทำให้มีผู้เมตตาสงสาร การรับใช้เพื่อนมนุษย์จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และคำพูดที่ดีจะเอาชนะศัตรูที่ทรงอำนาจได้”