ก้าวไปหาความจริง

120

ก้าวไปหาความจริง

คุณเคยนับไหมว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณโกหกคนอื่น? ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มนุษย์มักจะโกหกอยู่บ่อยๆ เด็กๆ จะโกหกเรื่องคะแนนสอบ บางครั้งพวกเขาโกหกเพื่อนเรื่องฐานะในสังคม

การโกหกคือการพูดเท็จโดยเจตนา มนุษย์จะพูดโกหกเมื่อเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้เท่านั้น อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงยำเกรงอัลลอฮฺ และจงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิด” (33/70)

มนุษย์โกหกด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง โกหกเพื่อเงิน, อำนาจ หรือเพื่อการยอมรับจากคนอื่น พวกเขาอาจจะโกหกเพื่อหนีปัญหา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เด็กๆ โกหกมักจะโกหกเพื่อให้พ้นจากการถูกลงโทษ หรือเพื่อพวกเขาไม่กล้าที่จะรับความจริง หรือโกหกมาจากนิสัยด้วยก็ได้

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวไว้ว่า “สัจจะวาจา(การพูดความจริง) นำไปสู่ความเที่ยงธรรม และความเที่ยงธรรมนำไปสู่สวรรค์ และคนผู้หนึ่งจะรักษาการพูดความจริงจนกระทั่งได้เป็นผู้มีวาจาสัจ การหลอกลวงนำไปสู่ความชั่วร้ายและการกระทำบาป ความชั่วร้ายนำไปสู่ไฟนรก และคนผู้หนึ่งจะรักษาการพูดโกหกจนกระทั่งเขาถูกเขียนชื่อต่อหน้าอัลลอฮฺว่าเป็นคนโกหก”

ความจำเป็นทำให้เราสร้างเรื่องโกหกหลอกลวงขึ้นมา และท้ายที่สุดเราก็จะปกปิดความจริง บางครั้งเราก็พูด “โกหกเพราะหวังดี” ซึ่งไม่มีผลร้ายอะไร และไม่มีเหตุผล ในขณะที่คำสอนเรื่องศีลธรรมนั้น พ่อแม่สอนลูกๆ ว่าอย่าพูดโกหก แต่เมื่อสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น พ่อแม่เองกลับพูดโกหกต่อหน้าลูกๆ และทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเห็น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีโทรศัพท์มาหาคุณ และคุณไม่อยากรับสาย คุณสั่งให้ลูก “โกหก” ไปว่าคุณไม่อยู่บ้าน เด็กๆ ก็จะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ว่า การพูดเท็จนั้นสามารถช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์ได้ อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา จงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้พูดความจริง” (9/119)

และโองการของอัลลอฮฺที่ว่า “และจงออกห่างจากการกล่าวคำเท็จ” (22/30) นั้น ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าออัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ชอบคนโกหก

คนที่พูดโกหกนั้นมักจะไม่ได้รับการไว้วางใจ หลายคนประณามการโกหกโดยพื้นฐานทางศีลธรรม เมื่อเด็กๆ รู้จักการพูดโกหก พวกเขาจะขาดความเข้าใจทางศีลธรรมว่าเมื่อไหร่ที่ต้องละเว้นการพูดโกหก หรือเมื่อไหร่ต้องพูดความจริง เราควรรู้สำนึกว่า การปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันกับความคิดในเรื่องความถูกต้องและความผิด ฮะดีษ(คำกล่าว) บทหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษสำหรับคนโกหกในวันแห่งการพิพากษา โดยท่านศาสดา(ศ.) ได้กล่าวว่า

“ฉันเห็น(ในความฝัน) ชายสองคนมาหาฉัน ชายคนหนึ่งที่แก้มของเขา ถูกฉีกออกตั้งแต่ปากไปจนถึงหู นั้นคือคนโกหกที่เคยพูดโกหก และคนอื่นๆ ก็จะรายงานคำพูดโกหกที่เกิดจากเขาจนกระทั่งคำโกหกนั้นแพร่สะพัดไปทั่วโลก เขาจึงถูกลงโทษเช่นนั้นในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ”