10 สิ่งสำคัญที่ต้องมอบให้ลูกสาว

264

10 สิ่งสำคัญที่ต้องมอบให้ลูกสาว

1. ความรู้และความรักต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) และศาสนาของพระองค์(อิสลาม)

นี่คือของขวัญล้ำค่าและถาวรที่สุดที่คุณสามารถมอบให้แก่ลูกสาวของคุณได้ เป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเธอทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

2. การท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอานอันจำเริญ

ไม่ว่าคุณเองจะท่องจำได้มากแค่ไหน แต่พยายามส่งเสริมให้ลูกสาวของคุณท่องจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ ให้กำลังใจและช่วยลูกในการฝึกฝนทบทวน มันจะทำให้เธอวางตัวได้เป็นอย่างดีในชีวิตของเธอ และจะเป็นผลรางวัลตอบแทนแก่คุณหลังจากตายไปแล้วด้วย

rdquran3. ตัวอย่างที่ดีในการเป็นสตรีมุสลิม

เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะมองแม่ของตัวเองเป็นแบบอย่างชี้นำ พยายามทำตัวให้มีบุคลิกที่เข้มแข็ง เป็นมุสลิมะฮฺที่ศรัทธา และลูกจะเกิดความรู้สึกอยากจะปฏิบัติตามแบบอย่างของคุณ

4. สำนึกในคุณค่าของตัวเองและนับถือตัวเอง

ปลูกฝังความรู้สึกมั่นใจในตัวเองให้แก่ลูกของคุณ ด้วยการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ความชำนาญ และบุคลิกเพื่อให้พัฒนาขึ้น

ทำให้เธอมีความมั่นคงในภาพลักษณ์ของตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นที่รักและมีค่า

สิ่งนี้จะส่งผลในทางบวกให้แก่ความสัมพันธ์ในอนาคตของเธอ และปฏิกิริยาของเธอที่จะมีต่อสังคมโลก

5. สำนึกแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน

ปลูกฝังความรักในฮิญาบให้แก่ลูกสาวของคุณ และส่งเสริมให้เธอมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย อย่าเป็นคนอวดดื้อถือดี ในทุกเรื่องของชีวิต

6. ภาษาของคุณ

ถ้าคุณรู้ภาษาอาหรับอยู่บ้าง ก็พยายามสอนให้ลูกได้รู้ด้วย เพื่อเธอจะได้ใช้เป็นกุญแจในการทำความเข้าใจภาษาของอัล-กุรอาน และถ้าคุณพูดภาษาอื่นได้ เช่นภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน ก็ให้ถ่ายทอดภาษาเหล่านั้นให้ลูกของคุณด้วย นอกจากภาษาแม่แล้ว ภาษาที่สองหรือที่สามมักจะเป็นประโยชน์เสมอไม่ว่าจะในด้านการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตในสังคม

7. ความชำนาญด้านต่างๆ ของคุณ

ถ้าคุณชอบปลูกผักทำสวน ชอบถักนิตติ้งหรือโครเชต์ ชอบวาดรูประบายสี ก็ขอให้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเหล่านี้ให้ลูกสาวของคุณด้วย ด้วยความชำนาญแบบเก่าๆ ได้หายไปจากโลกที่หมุนเร็วในปัจจุบันเสียหลายอย่าง ดังนั้น คุณจึงเป็นหนี้ลูกของคุณในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนั้นๆ แก่เธอเพื่อจะได้ตกทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป

8. สูตรอาหารต้นตำรับของคุณ

ใช่แล้ว สอนลูกสาวของคุณให้ทำกับข้าว อาจจะเปิดตำรา หรือคิดสูตรขึ้นมาเอง หรือได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ของคุณ หรือยายของคุณอีกทีหนึ่งก็ตาม เราทุกคนล้วนมีวิธีการปรุงอาหารของตัวเอง ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้ลูกสาวของคุณ และสนับสนุนส่งเสริมให้เธอพัฒนาตัวเองจนมีตำรับพิเศษเป็นเสน่ห์ปลายจวักของตัวเองสักอย่างสองอย่าง

9. ความชำนาญในงานบ้านการเรือน

ปลูกฝังให้ลูกๆ ทุกคนมีนิสัยรักการดูแลบ้าน และส่งเสริมให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในบ้านที่สะอาดเรียบร้อย ถ่ายทอดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตกแต่งรักษาบ้านให้แก่ลูกสาวของคุณเพื่อเธอจะได้เตรียมไว้ใช้เมื่อมีบ้านของตัวเอง

10. ประวัติของครอบครัว

ให้เธอได้รู้จักรากเหง้าของครอบครัวและการสืบทอดวงศ์ตระกูล โดยการเล่าเรื่องของครอบครัวให้เธอฟัง ให้เธอได้รู้จักสายสัมพันธ์กับเครือญาติและสอนให้เธอรู้บทเรียนต่างๆ ที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อนๆ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอก็จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกๆ ของเธอด้วยเช่นกัน อินชาอัลลอฮฺ

Source : www.tebyan.net