แบบอย่างอันทรงคุณค่า

127

แบบอย่างอันทรงคุณค่า

การสนับสนุน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ บางครั้งเราหลงลืมหรือไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว, เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน และในปัจจุบันนี้ ประชาชาติของเรา

การเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีแบบอย่างหรือตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา ได้ให้ตัวอย่างที่ดีเลิศของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน

ปัจจุบันนี้ ในหัวใจของเราขาดแคลนความรักและเมตตาจิต ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกัน เมื่อเราเห็นเพื่อนมนุษย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราจะรีบหันหลังกลับและเดินไปอีกทางหนึ่งเสีย ครั้งล่าสุดที่เราสามารถพูดได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่า เราได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงิน, ทางกาย หรือที่สำคัญที่สุด ทางจิตใจ แก่เพื่อนมนุษย์ของเราคือเมื่อไหร่กัน?

ปัจจุบัน เรามัวแต่สนใจอยู่กับตัวของเราเอง จนลืมคิดไปว่าเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นได้อย่างไร

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดีเลิศ ดังที่เราทุกคนต่างก็รู้กันดีว่า ท่านหญิงเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งที่สุดของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) บิดาของท่าน และอิมามอะลี(อ.) สามีของท่าน เมื่อท่านศาสดากลับบ้านโดยมีเศษขยะติดตามเนื้อตัว ท่านหญิงจะชำระมันออกไปและเตือนให้ท่านรู้อยู่เสมอว่า ท่านหญิงคือผู้ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านทั้งด้วยการกระทำ คำพูด และความศรัทธา เมื่อสามีของท่านถูกแย่งชิงสิทธิ์ไป ท่านหญิงได้ลุกขึ้นพูดและทำให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนของท่านนั้นไม่เคยจบสิ้น

fatimah

บางคนอาจสงสัยว่าอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสามารถในด้านการให้ความสนับสนุนและเข้มแข็งเช่นนี้

คุณลักษณะอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺก็คือ การมอบความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมในอัลลอฮฺ ความศรัทธาที่มั่นคง และไม่แสวงหาที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์

เมื่อคนเรามีความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมต่ออำนาจหนึ่ง (เช่น ลูกไว้วางใจในตัวพ่อแม่) ความอบอุ่นและความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขา บุคคลที่คุณสามารถมอบความไว้วางใจฝากชีวิตกับเขาได้นั้นต้องเป็นคนที่คุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาได้ สำหรับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) บุคคลนั้นคือพระองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ สำหรับเราก็ควรเป็นเช่นเดียวกัน ถ้าเรามอบหมายความไว้วางใจในการกำหนดของพระองค์แล้ว เราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเรา การนับถือตัวเองของเรา และที่สำคัญที่สุด การกระทำของเรา ส่วนใหญ่แล้ว เราจะกังวลถึงผลที่จะตามมาของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะเกิดตามมานั้นจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง หรือเพราะเราอาจจะกังวลว่าจะทำร้ายใครหรือช่วยเหลือเหลือใครในชีวิตของเรา ถ้าเราเพียงแต่รู้ว่า ความพึงพอใจของอัลลอฮฺคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำความสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราได้ สิ่งต่างๆ จะง่ายขึ้นมาก

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) กล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺ! โปรดประทานปัจจัยที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือฉันให้แก่ฉันเถิด และตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ให้ฉันมีชีวิตอยู่นั้น โปรดทำให้ฉันมีความมั่นคงและรุ่งเรืองด้วยเถิด และโปรดอภัยโทษและให้ความสงสารแก่ฉันเมื่อฉันตาย

โอ้อัลลอฮฺ! โปรดอย่าช่วยฉันในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าไว้สำหรับฉัน และโปรดทำให้มีความสะดวกง่ายดายในการบรรลุถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดล่วงหน้าไว้สำหรับฉัน”

ลองคิดดูว่า ถ้าการกระทำทุกอย่างของเรานั้นเป็นไปเพื่อความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺและเพื่ออิสลามแล้ว ความกดดันอันหนักหนาสาหัสนั้นมันจะไม่หายไปหรอกหรือ? นั่นคือวิธีที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.)ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตของท่าน ถ้าอยู่ที่บ้าน ท่านหญิงจะทำหน้าที่ของภรรยา, มารดา และผู้นำ แต่ในสนามทางการเมือง ท่านหญิงจะออกมาพูดเมื่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างเปิดเผย

ถ้าเราสามารถมองดูชีวิตของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ในทุกแง่มุมแล้วนำคุณสมบัติที่จำเป็นของการช่วยเหลือสนับสนุนและการมอบหมายความไว้วางใจในอัลลอฮฺ แน่นนอนว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างในตัวเรา และเมื่อเราเห็นความแตกต่างในตัวเราแล้ว เราก็จะมองเห็นความแตกต่างในโลกใบนี้ด้วย