ผิวสีหรือ?

145

เมื่อตอนเกิด, ฉันตัวดำ

เมื่อโตขึ้น, ฉันตัวดำ

เมื่อโดนแดด, ฉันตัวดำ

เมื่อหวาดกลัว, ฉันตัวดำ

เมื่อป่วยไข้, ฉันตัวดำ

และเมื่อตาย, ฉันก็ยังคง…ตัวดำ

แล้วพวกคุณชาวผิวขาว…

เมื่อตอนเกิด, คุณตัวชมพู

เมื่อโตขึ้น, คุณตัวขาว

เมื่อโดนแดด, คุณตัวแดง

เมื่อหนาวเย็น, คุณตัวน้ำเงิน

เมื่อหวาดกลัว, คุณตัวเหลือง

เมื่อป่วยไข้, คุณตัวเขียว

และเมื่อตาย, คุณตัวซีด…

แล้วคุณยังเรียกฉันว่าคนผิวสีกระนั้นหรือ?

บทกวีเขียนโดยเด็กชาวแอฟริกัน และถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบทกวียอดเยี่ยมปี 2005