แบบอย่างชีวิตเรียบง่ายของท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)

156

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ อัซซะฮฺรอ(อ) อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งทำจากดิน ที่มีห้องแค่สองห้อง ท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาๆ ที่ดูเรียบง่าย ตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า ท่านโม่แป้งด้วยมือเปล่าเพื่อทำอาหารให้กับครอบครัว และท่านให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกๆของท่านด้วยความรักและเมตตายิ่ง ท่านไม่ใช่เหมือนสตรีธรรมดาทั่วไป เพราะท่านยังมีแบบอย่างมากมายในด้านคุณค่าทางศีลธรรมที่ดีงามและมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นแบบอย่างฝ่ายวิญญาณ แม้แต่ในวันแต่งงานของท่าน ท่านก็ยังไม่เคยละเลยที่จะระลึกถึงคนยากไร้

ชีวิตของท่านแตกต่างจากค่านิยมของสตรีในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นด้านครัวเรือน การแต่งกาย ด้านรักษาศีลธรรม ด้านการเลี้ยงลูก เช่น ในเรื่องการบริจาค เป็นค่านิยมสำหรับสตรีทุกคนในทุกยุคทุกสมัย ที่มองว่าชุดเจ้าสาวเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหน แต่สำหรับท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ) ท่านคือแบบอย่างของสตรีทั้งมวลที่ไม่ได้ติดยึดหรืออยู่ภายใต้ค่านิยมเหล่านั้น ซึ่งเป็นแบบอย่างของการเป็นมุสลิมะฮ์ผู้ศรัทธาที่แท้จริง ท่านบริจาคในสิ่งที่ท่านรัก

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศอลฯ) ได้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้แก่ท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ.) เพื่อใช้ใส่ในคืนแต่งงาน เพราะเสื้อผ้าเก่ามีรอยปะหมดแล้ว เมื่อท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ.) ได้ถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนหอแล้ว ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ ทันใดก็มีสตรีผู้ยากไร้คนหนึ่งได้มาขอเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว แทนที่ท่านหญิงจะบริจาคเสื้อผ้าชุดเก่าให้กับหญิงยากไร้คนนั้น ท่านกลับบริจาคชุดแต่งงานให้กับหญิงยากจนคนนั้น ในขณะที่ท่านสวมชุดเก่าของท่านแทนในงานแต่งงาน

แน่นอนท่านต้องการที่จะให้เสื้อผ้าชุดเก่าแก่คนยากจนผู้นั้นตามที่นางวอนขอ แต่ทันใดนั้นท่านได้นึกถึงโองการที่ 92 จากซูเราะฮ์อาลิอิมรอน ที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

: لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ

“พวกเจ้าจะยังไม่บรรลุสู่คุณธรรมได้ จนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่พวกเจ้ารัก และสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่ง”

ท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ) จึงได้บริจาคชุดแต่งงานแทน ซึ่งเป็นชุดที่ท่านรักมากที่สุด เมื่อท่านศาสดามุฮัมมัด (ศอลฯ) มาพบท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ) ท่านได้ถามเธอว่า ทำไมเธอจึงไม่บริจาคชุดเก่าของเธอ ท่านหญิงฟาติมะฮ์จึงตอบว่า เพราะเธอปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลามที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอ่าน ในเรื่องความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวและในการให้การช่วยเหลือต่อคนยากไร้ ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกคนในทุกๆเรื่องราว ณ. ปัจจุบันนี้

โดย มัรยัม กุบรอ