อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) แบบอย่างที่สมบูรณ์คุณลักษณะด้านศีลธรรม

147

แน่นอนว่าพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) จะไม่ทรงแต่งตั้งบุคคลผู้ใดเป็นอิมาม หากคนๆ ไม่ใช่เป็นผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่ง และพระองค์จะไม่ทำให้เขาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอย่างมั่นคงต่อหน้าผู้อื่น หากคนๆ นั้นไม่ไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ด้านคุณงามความดี ด้านการพูดจา และด้านการปฏิบัติเสียก่อน เพราะบุคคลเช่นนั้นจะไม่กล่าวสิ่งใดเลยนอกเหนือจากการกล่าวความจริง และบุคคลเช่นนั้นจะไม่กระทำสิ่งใดเลยนอกเหนือจากความดีงาม

อิมามบากิร (อ) ซึ่งเป็นอิมามคนที่ 5 ของบรรดาชีอะฮ์ ก็มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของท่าน ท่านเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ในด้านความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ ด้านศีลธรรม ในด้านความประพฤติของท่านที่มีต่อประชาชน ท่านจะมีความสุภาพอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งและท่านจะถ่อมใจถึงขนาดยอมให้อภัยคนอื่นและไม่จดจำความผิดของเขา ท่านจะปฏิบัติเช่นนี้ให้มากเท่าที่ท่านจะทำได้ ท่าทีเช่นนี้ของท่าน เป็นที่ประหลาดใจของคนทั้งปวงที่ได้พบเห็น และแทรกซึมเข้าไปในใจของพวกเขา เรื่องเล่าต่อไปนี้จะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของความดีที่ได้กล่าวถึงนี้

ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง พยายามเยาะเย้ยอิมามบากิร (อ) โดยการเปลี่ยนชื่อของท่านจาก คำว่า บากิร ซึ่งแปลว่า ผู้จำแนกวิชาการความรู้ เป็น คำว่า “บักร์” ซึ่งแปลว่า วัว และกล่าวถึงอิมามบากิร (อ) ในเชิงดูหมิ่นเหยีดหยาม แต่อิมามบากิร (อ) ได้ตอบด้วยถ้อยคำที่เรียบง่าย โดยที่ไม่ได้แสดงออกถึงความเสียใจหรือโกรธแต่อย่างใด ท่านได้กล่าวว่า ” เราไม่ได้ชื่อ บักร์ แต่เราชื่อ บากิร”

ชายคนนั้นยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า “ท่านเป็นบุตรชายของหญิงที่เป็นแม่ครัวใช่ไหม”

อิมามบากิร (อ) ตอบ ” ใช่ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอับอายเลย เพราะสิ่งนั้นคือหน้าที่การงานของนาง”

ชายคนนั้นกล่าวต่อว่า “มารดาของท่านคือหญิงคนที่ตัวดำๆ อวดดี และหยาบคาย นั่นใช่ไหม”

อิมามบากิร (อ) ตอบ ” ถ้าสิ่งที่ท่านกล่าวหามารดาของเราเป็นความจริง เราขอวิงวอนต่อองค์อัลลอฮ์(ซบ) ว่าให้พระองค์อภัยแก่บาปของนางด้วยเถิด แต่ถ้าสิ่งที่ท่านกล่าวหามารดาของเรานั้นไม่ได้เป็นความจริง เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ (ซบ) เช่นกันว่า ให้พระองค์ให้อภัยต่อคำกล่าวหาและคำโกหกของท่าน เพราะมารดาของฉันไม่ได้เป็นเช่นที่ท่านกล่าวหา”

ความอดทนของอิมามบากิร (อ) ที่มีต่อชายคนนั้นมากเพียงพอต่อเขาที่จะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงและหันมาให้ความสนใจต่ออิสลามได้ ต่อมาไม่นานชายคนนี้ได้มาเข้ารับอิสลามในที่สุด