จงให้มือของเธอ…เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

174

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการให้

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการปลอบประโลม

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการทำอิบาดะฮ์

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการดุอาอ์

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการทำดี

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการเสียสละ

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งความเมตตาปราณี

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งความสงสาร

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการดูแลเอาใจใส่

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการมอบความรัก

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการปล่อยทาสให้เป็นอิสระ

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการสนับสนุนผู้อื่น

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการโอบกอดเด็กกำพร้า และเด็กยากไร้

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งความเห็นอกเห็นใจต่อคนยากจน

โอ้สตรีผู้ศรัทธา….หากเธอปรารถนาที่จะเป็นมุสลิมะฮ์ที่สง่างาม ทั้งภายนอกและภายใน จงเป็นมุสลิมะฮ์แห่งฟาติมะฮ์ ให้มือของเธอเป็นอย่างมือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ มือของท่านหญิงไม่ใด้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และไม่เคยใช้ในทางเสื่อมเสีย แต่มือของท่านเป็นมือแห่งความงดงามมาจากภายในสู่ภายนอก เป็นมือที่ให้ความสุขกับผู้ที่ได้พบเจอ เป็นมือที่สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับคนที่อยู่รอบข้าง เป็นมือที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสลาม

….จงให้มือของเธอ…เป็นดั่งมือของท่านหญิงฟาติมะฮ์….

โดย ซะฮ์รอ ภักดี