รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.

142

รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.

ฟาติมะฮ์

ศิดดีเกาะฮ์

มูบารอกะฮ์

ฏอฮีเราะฮ์

ซะกียะฮ์

รอดียะฮ์

มัรดียะฮ์

มูฮัดดะซะฮ์

ซะฮ์รอ

บะตูล

ฮะศอล

ฮุรเราะฮ์

ซัยยิดะฮ์

อัสรอฮ์

เฮารอ

อินซียะฮ์

มันศูเราะฮ์

มัรยัมกุบรอ

ศิดดีเกาะฮ์กุบรอ

นูรียะฮ์

ฮานียะฮ์

มูเฏาะฮ์ฮาเราะฮ์

มัยมูนะฮ์