ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)

142

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นโรคที่ร้ายแรงมากที่สุด

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ผู้ที่อิจฉาริษยาคือผู้ที่มีความป่วยไข้ถาวร

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาคือคุกแห่งจิตวิญณาน

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นกับดักที่ดีที่สุดของชัยตอน

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาทำให้สีหน้าของคนมืดมัวลง

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า คนที่มีความอิจฉาริษยาจะไม่ได้รับการบรรเทาทุกข์จากความอิจฉาของเขา

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า คนที่มีความอิจฉาริษยาจะเป็นผู้นำไม่ได้

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า คนที่มีความอิจฉาริษยาจะมีความโกรธในชะตากรรมของเขา

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า สหายที่แย่ที่สุดคือคนที่มีความอิจฉาริษยา

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ผู้ที่ละทิ้งความอิจฉาริษยาจะเป็นที่รักของคนอื่น

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า การคาดหวังในคำปรึกษาของผู้ที่มีความอิจฉาริษยานั้นไร้ประโยชน์

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า เป็นการเพียงพอแล้วที่คนชอบอิจฉาริษยามีความทุกข์บนความสุขของท่าน

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ผู้ที่มีความอิจฉาจะรวดเร็วในการกระโจนเข้าโจมตีแต่จะช้าในการแสดงความกรุณา

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ผู้ที่มีความอิจฉาริษยาจะป่วยถึงแม้ว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรง

ท่านอิมามอาลี(อ)กล่าวว่า ผู้ที่มีความอิจฉาริษยาจะไม่มีความสมปรารถนาในหลายๆอย่างและความบาปของเขาจะเพิ่มเป็นสองเท่า

ท่านอิมามอาลี(อ)กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งใดเลยนอกจากอันตราย ความโกรธ ทำให้จิตใจเหนื่อยอ่อนและทำให้ร่างกายเจ็บป่วย

โดย ซะฮ์รอ นูรอัยนี