อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) กับชีวิตที่ยืนยาว

147

เรามีความเชื่อว่าการมีชีวิตยืนยาวของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์กุรอานว่า

“และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูฮ์ไปยังหมู่ชนของเขา และเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหนึ่งพันปี เว้นห้าสิบปี(950 ปี)…” (อัล-อังกะบูต : 14)

นอกเหนือจากนี้ การศึกษาวิจัยในแววดวงวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาได้สนับสนุนความเป็นไปได้ในการยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวออกไป แม้แต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากก็มีความเห็นว่า อาหารและยาที่ปรุงขึ้นอย่างถูกต้องอาจสามารถยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้นได้

อายาตุลลอฮ์ศ็อดร์ (นักวิชาการผู้คงแก่เรียนจากเมืองกุม [1882-1953] บิดาของอิมามมูซา-ศ็อดร์ ผู้มีชื่อเสียงชาวเลบานอน) ได้เขียนในหนังสือ “อัล-มะฮ์ดีย์” ของท่าน ซึ่งได้มีการนำไปอ้างอิงในบทความทางวิทยาศาสตร์ที่เขียนขึ้นในปี 1959 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในสิ่งที่เราได้กล่าวไปข้างต้น

ณ ที่นี้เราจะเพียงสรุปบางส่วนจากการอ้างอิงนั้น ดังนี้ “นักวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือหลายคนกล่าวว่า เนื้อเยื่อพื้นฐานทั้งหมดในร่างกายของสัตว์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป และเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งพันปี ถ้าหากว่าอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแก่เขา”

นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้พูดด้วยการคาดเดาหรือนึกคิดไปเอง เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้ข้อสรุปนี้มาโดยผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ว

ปาฏิหาริย์ต่างๆ ของบรรดาศาสดา เช่น การที่ไฟได้เย็นลงเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ศาสดาอิบรอฮิม(อ.) สหายของอัลลอฮ์, การเปลี่ยนไม้เท้าของศาสดามูซา(อ.) ให้เป็นงูใหญ่, การนำให้คนตายฟื้นชีวิตขึ้นมาโดยศาสดาอีซา(อ.) และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ แต่อัลลอฮ์ทรงทำสิ่งแบบแผนอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของพระองค์เอง แล้วปาฏิหาริย์นั้นก็เกิดขึ้น มุสลิม, ยิว และคริสเตียนล้วนมีความเชื่อในสิ่งปาฏิหาริย์

เช่นเดียวกันกับการมีชีวิตที่ยืนยาวของอิมามแห่งยุคสมัย ซึ่งไม่มีที่ว่างให้แก่การปฏิเสธในทุกรูปแบบ เพราะถ้ามีผู้กล่าวว่าการมีชีวิตยืนยาวเช่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ข้ออ้างของเขาก็จะไม่ถูกยอมรับได้เลยหลังจากมีการระบุถึงชีวิตที่ยืนยาวของศาสดานูฮ์ไว้ในคัมภีร์กุรอาน และหลังจากที่มีการเปิดเผยล่าสุดทางชีววิทยา ถ้าหากเขากล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันขัดกับกฎในภาวะปกติของธรรมชาติ เขาก็จะถูกตอบโต้ว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวของอิมามแห่งยุคสมัยที่ขัดกับกฎของธรรมชาตินั้นก็เป็นเช่นเดียวกับปาฏิหาริย์ของบรรดาศาสดา และมันเกิดขึ้นได้ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์

ผู้ที่มีความเชื่อในอำนาจของอัลลอฮ์และการแสดงปาฏิหาริย์ของบรรดาศาสดา ย่อมไม่สามารถปฏิเสธการมีชีวิตที่ยืนยาวของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ได้

Source : tebyan.net