ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ(อ.)

143

เมื่อครั้งที่ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ต้องการจะนำศาสดาอิสมาอีล(อ.) ไปทำการเชือดพลี ท่านได้กล่าวกับท่านหญิงฮาญัรฺ ภรรยาของท่านผู้เป็นมารดาของศาสดาอิสมาอีล(อ.) ว่า “จงประดับประดาบุตรชายของเรา เพราะฉันต้องการจะนำเขาไปยังอัลลอฮ์(ซ.บ.) ผู้เป็นที่รัก”

ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ได้งดการเชือดพลีศาสดาอิสมาอีล(อ.) โดยคำสั่งของอัลลอฮ์(ซ.บ.) เมื่อท่านนำศาสดาอิสมาอีล(อ.) กลับมา ท่านหญิงฮาญัรฺถึงกับเป็นลมล้มลงบนพื้นเมื่อนางได้เห็นลำคอของลูกชายที่มีรอยสีแดงจากคมมีด…

ความอดทนเป็นคุณความดีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง มันเป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินที่มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จำนวนหนึ่งเชื่อว่า การจะไปถึงสถานะอันสูงส่งได้นั้นต้องโดยการมีความอดทนเท่านั้น และผู้ที่ละทิ้งความอดทนจะหมดสิ้นความประเสริฐไป มีรายงานคำสอน(ฮะดีษ) ที่กล่าวถึงความสำคัญของความอดทนเอาไว้ เช่น “ความอดทนคือครึ่งหนึ่งของความศรัทธา”

อีกคำสอนหนึ่งมีรายงานไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างความอดทนกับความศรัทธานั้น เป็นเสมือนความสัมพันธ์ระหว่างศีรษะกับร่างกาย”

คัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวถึงความอดทนไว้มากมายหลายโองการ เช่น

“และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิว และด้วยความสูญเสียจากทรัพย์สิน ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด” (อัล-บะกอเราะฮ์ : 155)

จากรายงานฮะดีษและโองการจากคัมภีร์อัล-กุรอาน เราจะเห็นได้ว่า ผู้ที่อดทนจะได้รับรางวัลตอบแทนที่สำคัญ ประโยชน์เหล่านี้จะได้แก่บรรดาผู้ที่อดทนทั้งปวง อย่างไรก็ตาม ผู้อดทนบางคนได้รับรางวัลตอบแทนมากกว่าอีกบางคนเนื่องจากคุณภาพและปริมาณของความอดทนของพวกเขา

ท่านหญิงซัยนับ(อ.) มีตำแหน่งพิเศษในบรรดาหมู่ผู้อดทนทั้งปวง

มันคือวันแห่งอาชูรอและสมรภูมินั้นคือกัรบะลา มันคือช่วงเวลาที่จำนวนของเหล่าศัตรูมีมหาศาลในขณะที่จำนวนของมิตรสหายมีเพียงน้อยนิด ฝ่ายศัตรูได้เพิ่มความกดดันอย่างไม่ลดละและมิตรสหายต้องพลีชีพไปคนแล้วคนเล่า ในสถานการณ์นี้ ท่านหญิงซัยนับ(อ.) จูงมือบุตรชายของนาง เช่นเดียวกับที่ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) จูงมือศาสดาอิสมาอีล(อ.) บุตรชายของท่านในสมัยนั้น นางได้นำเขามายังพี่ชายของนางแล้วขออนุญาตเพื่อให้นางนำบุตรชายของนางออกไปสู่สนามรบ ขณะที่นางกล่าวรำพึงกับหัวใจตัวเองว่า “ถ้าหากการต่อสู้(ญิฮาด)ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้หญิง ฉันจะขอสละพลีตัวของฉันเองนับพันครั้งอย่างแน่นอน”

ช่างน่าทึ่งยิ่งนัก! นางเป็นแม่ที่อดทนยิ่งในการเสียสละบุตรชายของนางและมองดูร่างกายที่ย่อยยับของเขากับตาตัวเอง แต่ไม่เคยเลยที่นางจะหมดความอดทน ไม่เคยคร่ำครวญ และไม่เคยกล่าวสิ่งใดที่ค้านกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ นางเป็นแม่คนหนึ่ง แต่ไม่ได้มอบบุตรชายของนางไปเพื่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) และไม่ได้แสดงความรู้สึกของนางออกไปเพื่อที่พี่ชายของนางจะได้ไม่รู้สึกละอายต่อนาง

นี่เป็นเพียงฉากหนึ่งของความอดทนอันยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของนาง นางถูกทดสอบหลายต่อหลายครั้ง แต่นางก็ยังคงอดทนอยู่เรื่อยไป นางถูกทดสอบด้วยความหิวและกระหาย ด้วยความยากลำบากและหนักหนาสาหัส ด้วยการสูญเสียทรัพย์สิน และด้วยการสูญเสียพี่ชายอย่างอิมามฮุเซน(อ.) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด นางถูกทดสอบและนางอดทนเพื่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) และเลือกการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของนาง ตามที่นางได้กล่าวไว้ว่า

“ฉันจะเพียรอดทนจนถึงขนาดที่ความอดทนต้องเหนื่อยกับความอดทนของฉัน”

แล้วเราเล่าเป็นอย่างไร? เราทุกคนได้พบกับบททดสอบที่ง่ายดายหรือยากลำบากในชีวิตของเรา แล้วเราเผชิญหน้ากับความยากลำบากเหล่านั้นอย่างไร?

“และเจ้าจงอดทน เพราะแท้จริง อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้เสียหายซึ่งรางวัลของผู้ทำความดี” (ฮูด : 115)

Source : rafed.net