คุณลักษณะของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) (ตอนที่ 2)

131

การบริจาคแก่คนยากจน

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) เป็นนักบริจาคและมีน้ำใจอย่างมากต่อคนยากจนและขัดสน ตัวนาง, สามีของนาง และลูกชายสองคนของนาง เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในโองการอัล-กุรอานความว่า “และพวกเขาได้มอบอาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจน เด็กกำพร้า และเชลยศึก (พวกเขากล่าวว่า) แท้จริงเราให้อาหารแก่พวกท่าน โดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์ เรามิได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกท่านแต่ประการใด” (อัล-กุรอาน 76 : 8-9)

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) โม่ข้าวสาลีและข้าวบาเล่ย์เพื่อมอบให้แก่เพื่อนบ้านที่ยากจนของนางผู้ซึ่งไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ นางช่วยขนน้ำให้เพื่อนบ้านที่อ่อนแอผู้ซึ่งไม่สามารถหาน้ำได้

ในคืนวันแต่งงานของนาง ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ได้สวมชุดใหม่ เมื่อนางรู้ว่าหญิงสาวคนหนึ่งจากชาวอันซอรไม่สามารถหาชุดสวมได้ นางจึงถอดชุดสำหรับงานแต่งของนางแล้วมอบมันให้แก่หญิงสาวคนนั้น ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) หันห่างจากความพึงพอใจทางวัตถุทุกอย่าง และเลือกความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์เหนือสิ่งอื่นใด

ท่านญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ อัล-อันซอรี กล่าวว่า “ครั้งหนึ่ง ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) นำพวกเราทำนมาซอัศรฺ และเมื่อท่านเสร็จการนมาซนาฟิละฮ์(นมาซอาสา) แล้ว ท่านนั่งอยู่โดยมีสาวกห้อมล้อมท่าน ชายชราคนหนึ่งเข้ามาร้องเรียนถึงความหิวโหยของเขาแล้วกล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ฉันหิวเหลือเกิน โปรดให้อาหารฉันด้วย ฉันเปล่าเปลือย(ไม่มีเสื้อผ้า) โปรดให้ฉันได้สวมใส่เสื้อผ้าด้วย”

ท่านศาสดา(ศ.) จึงบอกให้ชายชราคนนั้นไปยังบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) บุตรสาวของท่าน ชายชราคนนั้นจึงไปที่บ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ และกล่าวกับนางจากด้านนอกประตูว่า “โอ้บุตรสาวของมุฮัมมัด ฉันเปล่าเปลือยและหิวโหย ท่านจะช่วยเหลือฉันได้ไหม ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่าน?”

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) เองก็อยู่ในสภาพที่ขาดแคลน นางไม่พบว่ามีอะไรที่จะมอบให้แก่ชายคนนั้นได้นอกจากหนังแกะที่อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.) บุตรชายของท่านใช้ปูนอน ชายชราคนนั้นไม่ชอบและคืนมันให้แก่นาง ดังนั้นท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) จึงถอดสร้อยคอที่ได้รับมอบเป็นของขวัญจากฟาฏิมะฮ์ บินติฮัมซะฮ์ บินอับดุลมุฏฏอลิบ ลูกพี่ลูกน้องของนาง แล้วมอบมันให้แก่ชายคนนั้น

ชายชรารับสร้อยเส้นนั้นแล้วกลับมาหาท่านศาสดา(ศ.) และกล่าวว่า “ฟาฏิมะฮ์ได้มอบสร้อยเส้นนี้ให้กับฉัน และกล่าวกับฉันว่า ‘จงขายมัน ขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านด้วยความดีสำหรับมัน”

ท่านศาสดา(ศ.) ร้องบอกว่า “และอัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนท่านด้วยความดีสำหรับมันได้อย่างไร ในขณะที่บุตรสาวของมุฮัมมัด นายหญิงของลูกสาวของอาดัม ได้มอบมันให้แก่ท่าน?”

อัมมารฺ บิน ยาซิร กล่าวกับท่านศาสดา(ศ.) ว่า “โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ท่านจะอนุญาตให้ฉันซื้อสร้อยเส้นนี้หรือไม่?”

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “จงซื้อมันเถิด อัมมารฺ ถ้ามนุษย์หรือญิณมีส่วนร่วมในการนี้ อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขาด้วยไฟนรก”

อัมมารฺกล่าวว่า “โอ้เชค(ชายชรา) สร้อยเส้นนี้ราคาเท่าไหร่?”

ชายชรากล่าวว่า “ฉันจะขายมันเพื่ออาหารมื้อหนึ่งที่มีขนมปังและเนื้อ เสื้อผ้าแบบเยเมนหนึ่งชุดที่ฉันจะปิดคลุมอวัยวะสงวนของฉันเพื่อทำนมาซต่ออัลลอฮ์ได้ และเงินหนึ่งดินารฺเพื่อฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉัน”

อัมมารฺกล่าวแก่เขาว่า “ฉันจะให้ท่านยี่สิบดินารฺ, สองพันดิรฮัม, เสื้อผ้าแบบเยเมนหนึ่งชุด, อูฐของฉันเพื่อพาท่านกลับไปหาครอบครัว และอาหารหนึ่งมื้อที่มีขนมปังข้าวสาลีและเนื้อ”

ชายชราคนนั้นกล่าวว่า “โอ้พ่อหนุ่ม ท่านใจกว้างเหลือเกิน” เขาจากไปด้วยความดีใจ และกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานสิ่งที่ไม่เคยมีตาคู่ใดมองเห็นและไม่เคยมีหูคู่ใดเคยได้ยินให้แก่ฟาฏิมะฮ์ด้วยเถิด”

อัมมารฺได้ชโลมน้ำหอมบนสร้อยเส้นนั้น ห่อด้วยเสื้อผ้าแบบเยเมน และมอบให้ทาสคนหนึ่งของเขาโดยกล่าวว่า “นำสร้อยเส้นนี้ไปให้แก่ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) และเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเขา”

เมื่อทาสคนนั้นนำสร้อยคอนี้ไปมอบให้แก่ท่านศาสดา(ส.) ท่านศาสดา(ศ.) ได้ขอให้เขานำไปมอบให้แก่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ซึ่งนางได้รับมันไว้และปล่อยทาสคนนั้นให้เป็นอิสระ ทาสคนนั้นยิ้ม ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) จึงถามว่าอะไรทำให้เขายิ้ม เขากล่าวว่า

“สิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มก็คือความประเสริฐของสร้อยเส้นนี้ มันทำให้คนหิวได้อิ่ม ทำให้คนมีเสื้อผ้าใส่ ทำให้คนจนร่ำรวย ทำให้ทาสเป็นอิสระ แล้วหลังจากนั้นก็ได้คืนกลับมายังเจ้าของของมัน”

Source:coiradio.com