คุณลักษณะของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) (ตอนที่ 1)

140

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) แตกต่างไปจากผู้หญิงคนอื่นๆ ทั้งหมดทั้งในด้านคุณสมบัติอันสูงส่งของนางและในด้านคุณลักษณะอันสง่างาม ซึ่งทำให้นางอยู่ในสถานที่สูงสุดในด้านความประเสริฐและความสมบูรณ์แบบ นางคือแบบอย่างหนึ่งจากคุณธรรมและความคิดของบิดาของนาง นางมีความศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างลึกซึ้งเฉกเช่นบิดาของนาง อุทิศตน และละเว้นจากความสุขสำราญทางโลกนี้ เราจะขอกล่าวถึงคุณลักษณะบางประการของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)

ปราศจากความผิดบาป

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) คือผู้ปราศจากความผิดบาป และนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงชำระขัดเกลานางให้พ้นจากความบาปและข้อบกพร่องทุกประการ และได้มอบคุณความดีทุกอย่างให้แก่นางเพื่อทำให้นางเป็นแบบอย่างสำหรับสตรีทั้งหมดในโลกนี้ นางคือแบบอย่างที่ดีเลิศในด้านความศรัทธา, การเคารพภักดี, ความบริสุทธิ์, การขัดเกลา, การทำกุศล และความเมตตาต่อคนยากจนและผู้ถูกตัดสิทธิ์

ข้อพิสูจน์เรื่องการปราศจากความผิดบาปของนาง

1. จากโองการที่กล่าวถึงการชำระขัดเกลา อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า “อัลลอฮ์เพียงแต่ประสงค์จะขจัดความโสโครกออกไปจากพวกเจ้า โอ้สมาชิกแห่งวงศ์ตระกูลเอ๋ย(อะฮ์ลัลบัยต์) และทรง(ประสงค์)ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์” (อัล-กุรอาน 33 : 33)

สมาชิกแห่งวงศ์ตระกูล(อะฮ์ลัลบัยต์) คือ ท่านอะลี(อ.), ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์, อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.)

โองการนี้ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนถึงการปราศจากความผิดบาปและความสะอาดบริสุทธิ์จากความบาปและความผิดพลาดทุกประการของท่านเหล่านี้ อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงคัดเลือกท่านเหล่านี้เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชาติของพระองค์ และเป็นผู้ชี้นำทางให้แก่ผู้ที่เชื่อฟังและพึงพอใจของพระองค์ มันเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทรงมอบพรสวรรค์เหล่านี้ให้แก่คนบาปหรือคนผิด

การปราศจากความผิดบาป จะไม่ห่างไกลไปจากอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) ผู้เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้และวิทยปัญญาในอิสลาม ตลอดระยะเวลาสี่สิบปีที่ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาคนคว้าและเขียนหนังสือเกี่ยวกับพวกท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถค้นพบความพลาดพลั้งของพวกท่านทั้งในด้านคำพูดหรือในด้านการกระทำ แม้แต่ศัตรูของพวกท่านที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองแค้นใจต่อพวกท่าน ก็ไม่เคยกล่าวถึงความผิดพลาดหรือความพลั้งเผลอของพวกท่านแต่อย่างใดเลย

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ถ้าหากฉันได้รับมอบเจ็ดอาณาจักรพร้อมกับทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าของพวกมัน เพื่อให้ดื้อดึงขัดขืนต่ออัลลอฮ์ในการแย่งเศษรำจากเมล็ดข้าวบาเลย์จากปากของแมลง ฉันก็จะไม่ทำมันอย่างเด็ดขาด”

2. ท่านศาสดา(ศ.) ได้ทำให้ประชาชาติทั้งหมดของท่านได้รู้โดยผ่านคำพูดย้ำเตือนหลายครั้งของท่านว่า ฟาฏิมะฮ์(อ.) เป็นส่วนหนึ่งจากตัวท่าน และสิ่งใดก็ตามที่ทำให้นางพึงพอใจก็จะทำให้ท่านพึงพอใจ และสิ่งใดก็ตามที่ทำให้นางโกรธเคืองก็จะทำให้ท่านโกรธเคืองด้วยเช่นกัน ในเมื่อนางเป็นส่วนหนึ่งจากท่านศาสดา(ศ.) ก็ย่อมหมายความว่านางคือผู้ปราศจากความผิดบาปเพราะท่านศาสดา(ศ.) คือผู้ปราศจากความผิดบาป

3. รายงานฮะดีษที่ถูกต้องที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านศาสดา(ศ.) ได้ยืนยันแล้วว่า อัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทรงพึงพอพระทัยกับความพึงพอใจของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) และจะทรงไม่พึงพอพระทัยกับความไม่พึงพอใจของนาง ฮะดีษเหล่านี้หมายความว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ได้เข้าถึงความศรัทธาและความยำเกรงในระดับที่จะทำให้นางอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบรรดาศาสดาผู้ปราศจากความผิด ผู้ซึ่งเคารพเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น

4. ท่านศาสดา(ศ.) ได้ทำการเทียบเคียงเชื้อสายของท่านกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์ ดังที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษมุตะวาฏิรฺ เรื่อง “อัษ-ษะกอลัยน์” และเนื่องจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์เป็นคัมภีร์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ดังนั้น อะฮ์ลุลบัยต์(อ.) ก็เช่นเดียวกัน มิฉะนั้นท่านศาสดา(ศ.) ก็คงจะไม่เทียบเคียงพวกท่านกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์เป็นแน่

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) อยู่ในตำแหน่งแถวหน้าของเชื้อสายผู้บริสุทธิ์ของท่านศาสดา(ศ.) และเป็นมารดาของบรรดาอิมามผู้ปราศจากความผิดทุกท่าน(ยกเว้นอิมามอะลี) ผู้ซึ่งอัลลอฮ์(ซ.บ.)ได้ทรงชำระขัดเกลาพวกท่านให้พ้นจากความโสโครกทั้งปวง

Source:coiradio.com