หน้าแรก อะฮ์ลุลบัยต์ ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) “ซัยหนับน้อย” อิมามริฎอ (อ.)

ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) “ซัยหนับน้อย” อิมามริฎอ (อ.)

136

ในบทความนี้ขอใช้ชื่อว่า ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.) เนื่องจากว่า เมื่อมองในประวัติศาสตร์อิสลาม ในหมู่บรรดาลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.) มีวีรสตรีสองท่านที่มีส่วนคล้ายคลึงกันในหลายๆ สิ่ง นั่นคือ ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) บุตรีของท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ บุตรีของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

ความคล้ายคลึงกันระหว่างท่านทั้งสองสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1- ทั้งสองคือบุตรีของอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือบุตรีของท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ คือบุตรีของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

2- ทั้งสองคือน้องสาวของอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือน้องสาวของอิมามฮะซัน (อ.) และอิมามฮุเซน (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือน้องสาวของท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.)

3- ทั้งสองคือป้าของอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือป้าของท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือป้าของท่านอิมามญะวาด (อ.)

4- ทั้งสองได้รับการรับรองต่อความประเสริฐจากอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้มีการรับรองถึงความประเสริฐอย่างมากมายจากบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ.)

5- ทั้งสองมีความรักต่อพี่ชายอย่างมาก : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) มีความรักต่ออิมามฮุเซน (อ.) อย่างมากมาย เหมือนกับที่ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) มีความรักต่อท่านอิมามริฎอ (อ.) เช่นเดียวกัน

6- ทั้งสองสละความสุขสบายทางโลก : ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้สละความสุขสบายทางโลก ในการออกเดินทางติดตามพี่ชายของท่าน ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ได้ออกเดินทางจากมะดีนะฮ์ ไปยังอิรัก และวะฟาตที่เมืองชามประเทศซีเรีย ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้ออกเดินทางจากมะดีนะฮ์ ไปยังอิหร่าน และวะฟาตที่เมืองกุมประเทศอิหร่าน

7- ทั้งสองถือกำเนิดในมะดีนะฮ์ แต่ร่างอันไร้วิญญาณถูกฝังนอกมะดีนะฮ์ : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ถูกฝังในประเทศซีเรีย และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ถูกฝังในประเทศอิหร่าน

8- สถานที่ฝังร่างของท่านทั้งสองเป็นสถานที่เยี่ยมเยียนของมวลชีอะฮ์ : สถานที่ฝังร่างไร้วิญญาณของท่านทั้งสอง ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ไปเยี่ยมเยียน (ซิยารัต) ของบรรดาชีอะฮ์ทั่วทั้งโลกที่มีความรักต่อวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

9- ท่านทั้งสองเป็นที่มีความรู้ในวิชาการแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ : ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) เป็นผู้ที่อยู่ในการอบรมเลี้ยงดูของอิมามมะอ์ซูม (อ.) ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

10- ท่านทั้งสองคือผู้ประกาศสาส์นแห่งวิลายัตของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อประกาศสาส์นแห่งวิลายัตของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) เปิดโปงความชั่วร้ายของบนีอุมัยยะฮ์ เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามที่แท้จริงจาการทำลายของบนีอุมัยยะฮ์ ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ก็เช่นกัน ท่านได้ออกเดินทางไปอิหร่าน ระหว่างทางท่านก็ได้ทำหน้าที่ประกาศสาส์นวิลายัตแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) เปิดโปงความชั่วร้ายของบนีอับบาส เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามที่แท้จริงจาการทำลายของบนีอับบาส

ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศสาส์นแห่งการถูกกดขี่ ของพี่ชายของท่านต่อประชาชนผู้ศรัทธา ท่านหญิงทั้งสองได้ประกาศความชั่วร้ายของราชวงศ์ที่เป็นศัตรูกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ที่พวกเขาได้กระทำต่อลูกหลานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

ท่านอิมามฮุเซน (อ.) มีน้องสาวผู้เป็นสุดที่รักคอยปกป้องดูแลเช่นไร อิมามริฎอ (อ.) ก็มีน้องสาวผู้เป็นสุดที่รักคอยปกป้องดูแลเช่นนั้น อิมามริฎอ (อ.) จึงได้มีวจนะไว้ว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ สวรรค์คือรางวัลสำหรับบุคคลนั้น”

และท่านอิมามริฎอ (อ.) ยังได้กล่าวอีกว่า “บุคคลใดก็ตามที่เขาได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ในเมืองกุม เท่ากับบุคคลนั้นได้ซิยารัตฉันแล้ว”

โอ้ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) โอ้ท่านหญิงซัยหนับน้อย ของท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.) ได้โปรดให้ชะฟาอัตพวกเราด้วยเถิด…

โดยเชคมาลีกี ภักดี