ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) “ซัยหนับน้อย” อิมามริฎอ (อ.)

138

ในบทความนี้ขอใช้ชื่อว่า ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.) เนื่องจากว่า เมื่อมองในประวัติศาสตร์อิสลาม ในหมู่บรรดาลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.) มีวีรสตรีสองท่านที่มีส่วนคล้ายคลึงกันในหลายๆ สิ่ง นั่นคือ ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) บุตรีของท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ บุตรีของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

ความคล้ายคลึงกันระหว่างท่านทั้งสองสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1- ทั้งสองคือบุตรีของอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือบุตรีของท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ คือบุตรีของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

2- ทั้งสองคือน้องสาวของอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือน้องสาวของอิมามฮะซัน (อ.) และอิมามฮุเซน (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือน้องสาวของท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.)

3- ทั้งสองคือป้าของอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือป้าของท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือป้าของท่านอิมามญะวาด (อ.)

4- ทั้งสองได้รับการรับรองต่อความประเสริฐจากอิมามมะอ์ซูม (อ.) : ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้มีการรับรองถึงความประเสริฐอย่างมากมายจากบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ.)

5- ทั้งสองมีความรักต่อพี่ชายอย่างมาก : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) มีความรักต่ออิมามฮุเซน (อ.) อย่างมากมาย เหมือนกับที่ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) มีความรักต่อท่านอิมามริฎอ (อ.) เช่นเดียวกัน

6- ทั้งสองสละความสุขสบายทางโลก : ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้สละความสุขสบายทางโลก ในการออกเดินทางติดตามพี่ชายของท่าน ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ได้ออกเดินทางจากมะดีนะฮ์ ไปยังอิรัก และวะฟาตที่เมืองชามประเทศซีเรีย ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้ออกเดินทางจากมะดีนะฮ์ ไปยังอิหร่าน และวะฟาตที่เมืองกุมประเทศอิหร่าน

7- ทั้งสองถือกำเนิดในมะดีนะฮ์ แต่ร่างอันไร้วิญญาณถูกฝังนอกมะดีนะฮ์ : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ถูกฝังในประเทศซีเรีย และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ถูกฝังในประเทศอิหร่าน

8- สถานที่ฝังร่างของท่านทั้งสองเป็นสถานที่เยี่ยมเยียนของมวลชีอะฮ์ : สถานที่ฝังร่างไร้วิญญาณของท่านทั้งสอง ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ไปเยี่ยมเยียน (ซิยารัต) ของบรรดาชีอะฮ์ทั่วทั้งโลกที่มีความรักต่อวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

9- ท่านทั้งสองเป็นที่มีความรู้ในวิชาการแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ : ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) เป็นผู้ที่อยู่ในการอบรมเลี้ยงดูของอิมามมะอ์ซูม (อ.) ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

10- ท่านทั้งสองคือผู้ประกาศสาส์นแห่งวิลายัตของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) : ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อประกาศสาส์นแห่งวิลายัตของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) เปิดโปงความชั่วร้ายของบนีอุมัยยะฮ์ เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามที่แท้จริงจาการทำลายของบนีอุมัยยะฮ์ ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ก็เช่นกัน ท่านได้ออกเดินทางไปอิหร่าน ระหว่างทางท่านก็ได้ทำหน้าที่ประกาศสาส์นวิลายัตแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) เปิดโปงความชั่วร้ายของบนีอับบาส เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามที่แท้จริงจาการทำลายของบนีอับบาส

ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศสาส์นแห่งการถูกกดขี่ ของพี่ชายของท่านต่อประชาชนผู้ศรัทธา ท่านหญิงทั้งสองได้ประกาศความชั่วร้ายของราชวงศ์ที่เป็นศัตรูกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ที่พวกเขาได้กระทำต่อลูกหลานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

ท่านอิมามฮุเซน (อ.) มีน้องสาวผู้เป็นสุดที่รักคอยปกป้องดูแลเช่นไร อิมามริฎอ (อ.) ก็มีน้องสาวผู้เป็นสุดที่รักคอยปกป้องดูแลเช่นนั้น อิมามริฎอ (อ.) จึงได้มีวจนะไว้ว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ สวรรค์คือรางวัลสำหรับบุคคลนั้น”

และท่านอิมามริฎอ (อ.) ยังได้กล่าวอีกว่า “บุคคลใดก็ตามที่เขาได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ในเมืองกุม เท่ากับบุคคลนั้นได้ซิยารัตฉันแล้ว”

โอ้ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) โอ้ท่านหญิงซัยหนับน้อย ของท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.) ได้โปรดให้ชะฟาอัตพวกเราด้วยเถิด…

โดยเชคมาลีกี ภักดี