ประวัติอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

146

วันประสูติของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก ได้ถือกำเนิดมาสู่อ้อมอกของมารดาของท่านคือท่านหญิงอุมมุ ฟัรวะฮ์ เมื่อวันที่ 17 รอบีอุล-เอาวัล ฮ.ศ.83 ที่เมืองมะดีนะฮ์ ท่านถือกำเนิดตรงกับวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นตาทวดของท่าน

พื้นฐานครอบครัวของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) มีฉายานามว่า อัศ-ศอดิก, อัล-ฟาฎิล และ อัฏ-ฏอฮิร

อิมามมุฮัมมัด บากิร(อ.) บิดาของท่าน ดีใจและมีความยินดีอย่างยิ่งจากการถือกำเนิดของลูกชายท่าน มารดาของท่านคือท่านหญิงอุมมุ ฟัรวะฮ์ หลานสาวของท่านมุฮัมมัด บิน อะบีบักร์ ซึ่งเป็นสาวกผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งของอิมามอะลี(อ.) อิมามอะลี(อ.) กล่าวบ่อยครั้งว่า “มุฮัมมัดคือบุตรชายแห่งจิตวิญญาณและทางจิตใจของฉัน” อัสมา บินติ อุมัยส์ ผู้เป็นมารดาของท่านมุฮัมมัด บิน อะบีบักร์ นั้นนับว่าเป็นสตรีที่มีความยำเกรง นางเคยรับใช้ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซ-ซะฮ์รอ(อ.) อยู่เสมอ และมีความภาคภูมิใจในสิ่งนั้น หลังจากสามีของนาง คือท่านญะอฺฟัร อิบนฺ อะบีฏอลิบ ในสงครามมุเฏาะฮ์แล้ว นางได้แต่งงานกับอะบูบักร์ ซิดดีก และหลังจากเขาเสียชีวิตไป นางจึงได้แต่งงานกับอิมามอะลี(อ.)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวถึงมารดาของท่านว่า “แม่ของฉันคือสตรีผู้หนึ่งที่อุทิศตน ศรัทธา และยำเกรง” อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) มีอายุได้ 15 ปี เมื่ออิมามซัยนุลอาบีดีน(อง) ปู่ของท่านเป็นชะฮีด(พลีชีพ) และอายุได้ 34 ปี เมื่ออิมามมุฮัมมัด บากิร(อ.) บิดาของท่านเป็นชะฮีด

พื้นฐานทางการเมือง

ผลที่ตามมาภายหลังการพลีชีพ(เป็นชะฮีด) ของอิมามฮุเซน(อ.) รัฐบาลของตระกูลบะนีอุมัยยะฮ์ต้องสั่นคลอน ซึ่งทำให้ประชาชนกลายเป็นศัตรูของพวกเขาและมองพวกเขาในแง่ร้าย สถานการณ์นี้เป็นการเปิดทางให้เกิดการก่อตัวขึ้นของรัฐบาลแห่งตระกูลบะนีอับบาสิด ช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนถ่ายอำนาจของสองมหาอำนาจนี้ได้เปิดทางให้แก่การเผยแผ่แนวคิดและคำสอนจากฝ่ายชีอะฮ์ อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) จึงสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแผ่คำสอนของอิสลามในวิธีที่เปิดกว้างและเข้าถึงประชาชนโดยทั่วไปได้

บุคลิกภาพของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

บุคลิกภาพเป็นคุณสมบัติพิเศษของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) เราทุกคนรู้ว่า การประพฤติปฏิบัติตัวของคนเราจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยภายในของพวกเขา และเราสามารถรู้จักเขาได้ก็โดยการประพฤติปฏิบัติตัวของเขานั่นเอง

ตลอดชีวิตของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ก็เป็นเสมือนกับชีวิตของอิมามท่านอื่นๆ คือท่านได้ให้แสงสว่างแก่หลักคำสอนที่ถูกต้องและแท้จริงของอิสลาม ตัวท่านเองถือเป็นแบบอย่างและอุทาหรณ์ในการปฏิบัติตัวแบบอิสลาม หลักคุณธรรมจริยธรรมของอิสลาม

เราไม่สามารถพบว่าในหมู่ประชาชนทั้งหลาย หรือในวงศ์ตระกูลอื่นๆ ทั้งหลาย จะมีพ่อกับลูกที่มีความคิดเห็น, ความเข้าใจ, บุคลิกลักษณะ และการประพฤติปฏิบัติตัว ที่เหมือนกันและกันในทุกแง่มุม แต่ครอบครัวแห่งตระกูลวงศ์ของท่านศาสดาแห่งอิสลาม(ศ.) และผู้สืบทอดของท่านทั้งหมดล้วนอยู่ในแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งของพวกท่านด้วยเป้าหมายเดียวกัน หลักการเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดในถ้อยแถลง บุคลิกลักษณะ และความประพฤติตามหลักจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรมของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

ในการพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมของอิมามญะอฺฟัรศอดิก(อ.) คงจะเป็นการเพียงพอแล้วที่ไม่มีใครแสดงความไม่พอใจหรือวิจารณ์ตำหนิติเตียนถึงอุปนิสัยและการปฏิบัติตัวที่มีคุณธรรมของอิมามญะอฺฟัรศอดิก(อ.) เลยแม้แต่คนเดียว จากบรรดาสานุศิษย์สี่พันคนของท่าน และพวกเขาไม่พบจุดบกพร่องของท่านในเรื่องนั้นเลย ท่านเป็นแบบอย่างและอุทาหรณ์สำหรับมุสลิมทั้งในด้านการบริโภค, การพักผ่อน, การเดิน, การพูด และการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น ท่านปฏิบัติตัวแบบเดียวกันต่อมิตรสหายของท่านและที่ท่านปฏิบัติต่อลูกๆ ของท่าน

Source : tebyan.net