ชีอะฮ์อะลี… คือสาวกของอิมามอะลี (อ)

147

อิมามอะลี (อ) ผู้นำมวลมนุษยชาติภายหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) จากโลกนี้ไป โดยการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ณ ท้องทุ่งฆอดีรคุม ในการประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งอำลาของท่านศาสดมุฮัมมัด (ศ) และค่ำสั่งเสียอันยิ่งใหญ่ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป ให้ยึดสิ่งหนักสองสิ่ง นั้นคือ อัลกุรอาน และอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

นับพันปีมาแล้วที่มีมนุษยชาติกลุ่มหนึ่งได้สถาปนาตนเองเป็นชีอะฮ์ของอะลี หรือยอมสวามิภักดิ์ต่อการเป็นผู้นำอย่างชอบธรรมของท่านอิมามอะลี (อ) พวกเขาเชื่อมั่นว่าไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมยิ่งไปกว่าอิมามอะลี (อ) ในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำประชาชาติอิสลาม ภายหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ด้วยเหตุผลใดหรือที่เขายอมสยบต่อความสูงส่งของอะลี และยอมเป็นสาวก พรรคพวก ของอะลี??? ก็เพราะเหตุผลที่ว่า

-อะลี คือบุคคลแรกที่ศรัทธาต่อศาสดามุฮัมมัด (ศ) และยืนยันสถานะของมุฮัมมัด (ศ) ในวันแรกของการประกาศสาสน์

-อะลี คือผู้ปกครองของศรัทธาชน และนายของบรรดามุสลิม

-อะลี คือประตูแห่งความรู้ของศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-อะลี คือผู้แยกแยะสาสน์ต่างๆ ของศาสดามุฮัมมัด (ศ) สำหรับประชาชาติของศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-อะลี คือส่วนหนึ่งของศาสดามุฮัมมัด (ศ) อยู่ในฐานะเดียวกับศีรษะ และร่างกายของศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-อะลี คือส่วนหนึ่งของศาสดามุฮัมมัด (ศ) อยู่ฐานะเดียวกับศาสดาฮารูน (อ) ที่มีต่อศาสดามูซา (อ) ต่างกันตรงที่จะไม่มี ศาสนทูตอีกหลังจากศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-อะลี เป็นส่วนหนึ่งของศาสดามุฮัมมัด (ศ) และศาสดามุฮัมมัด (ศ) ก็เป็นส่วนหนึ่งของอะลี ไม่มีใครปฏิบัติแทนศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้นอกจากอะลี

-อะลี เป็นส่วนหนึ่งของศาสดามุฮัมมัด (ศ) และศาสดามุฮัมมัด (ศ) เป็นส่วนหนึ่งของอะลี เขาเป็นผู้คุ้มครองดูแลผู้ศรัทธาทุกคนภายหลังจากศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-อะลี อยู่กับสัจธรรม และสัจธรรมอยู่กับอะลี ทั้งสองจะไม่แยกจากกันจนกว่าจะหวนคืนสู่ศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่สระน้ำเกาษัร

-อะลี คือผู้นำของมวลผู้ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

-อะลี อยู่กับอัลกุรอาน และอัลกุรอานอยู่กับอะลี

-อะลี คือมนุษย์ที่ดีเลิศ ฉะนั้นบุคคลใดคัดค้านเขาก็เท่ากับได้ปฏิเสธศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-อะลี คือผู้แยกแยะชาวนรกและชาวสวรรค์

-อะลี คือผู้ที่รักอัลลอฮ์ (ซ.บ) มากที่สุดในหมู่มนุษย์

-อะลี จะส่องแสงจรัสนำทางแก่ชาวสวรรค์เสมือนดังดวงดาวส่องแสงนำทางแก่ชาวโลก

-อะลี คือบุคคลแรกที่ร่วมนมาซกับท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

-ศาสนทูตทุกคนจะมีทายาทและมีผู้สืบมรดก แท้จริงทายาทและผู้สืบมรดกของศาสดามุฮัมมัด (ศ) คืออะลี

-ศาสนทูตทุกคนจะมีสหายผู้รักษาความลับ แท้จริงสหายผู้รักษาความลับของศาสดามุฮัมมัด (ศ) คืออะลี

-การมองไปยังใบหน้าของอะลี เป็นอิบาดะอ์ และการรำลึกถึงอะลีเป็นอิบาดะอ์

-ในวันกิยามะฮ์ อดัมจะมีความภาคภูมิใจในบุตรของเขาคือชัยษ์ และศาสดามุฮัมมัด (ศ) จะมีความภาคภูมิใจในอะลี

-สารัตถะในบทบันทึกของผู้ศรัทธา คือการมีความรักต่ออะลี

-แท้จริงชาวสวรรค์คนแรกที่จะเดินเข้าสู่สรวงสวรรค์คืออะลี

-บุคคลแรกในหมู่ผู้ศรัทธาที่จะเข้าไปหาศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่สระน้ำ (เกาษัร) และเป็นบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม คืออะลี

-ผู้ที่รู้มากที่สุดในประชาชาติของศาสดามุฮัมมัด (ศ) ภายหลังจากศาสดามุฮัมมัด (ศ) คืออะลี

-แท้จริงอัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เชื้อสายของศาสดามุฮัมมัด (ศ) มาจากดระดูกสันหลังของอะลี

-อะลี และพรรคพวกของอะลีคือผู้ได้รับชัยชนะ

-อะลี คือบิดาของ ฮาซัน และฮูเซน หัวหน้าของบรรดาชายหนุ่มแห่งสรวงสวรรค์

-อะลี คือสามีของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) หัวหน้ามวลสตรีแห่งสากลโลก

-อะลี คือผู้พิชิตปร้อมปราการคัยบัร

-อะลี คือราชสีย์แห่งพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

ข้างต้นคือเหตุผลบางส่วนของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ที่อิมามอะลี (อ) จากพวกเขาไปนับพันปีแล้ว แต่พวกเขายังคงรัก และเป็นพรรคพวกของอิมามอะลี (อ) ต่อไปจวบจนโลกสลาย ต่างจากพวกหน้าไหว้หลังหลอกที่ในวันนั้นพวกเขาอยู่ใกล้กับท่านอิมามอะลี (อ) แต่กลับทรยศต่ออิมามอะลี (อ)

โอ้ … อะลี ข้าฯ ขอปฏิญานตนว่า ข้าฯ จะรักอะลี และเป็นสาวกของอะลี

โอ้ … อะลี ข้าฯ ขอยอมพลีชีวิตนี้ เพื่อแนวทางของอะลี

โอ้ …. อะลี ข้าฯ คือชีอะฮ์ของอะลี และข้าฯ คือพรรคพวกของอะลี…….

โอ้ … อะลี ข้าฯ รักท่านแค่เหตุผลข้างต้นไม่กี่ประการ หากข้าฯ จะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกรอฟีเฎาะฮ์ ในสายตาของศัตรู ข้าฯ ขอสาบาน ข้าจะรักอะลี และยอมเป็นรอฟีเฎาะฮ์ต่อไป…

โอ้ … ศัตรูของอะลี และศัตรูของชีอะฮ์อะลี จงฟัง จงฟัง และจงฟัง แม้พวกเจ้าจะโจมตี แม้พวกเจ้าจะให้ร้าย แม้พวกเจ้าจะพยายามมากสักปานใด โปรดรู้ไว้ ความพยายามของพวกเจ้า ไม่ได้ทำให้ความรักที่ชีอะฮ์อะลี มีต่ออะลีและลูกหลานของอะลีลดน้อยลงแต่ประการใด กลับกันชีอะฮ์อะลี จะมีความรักต่ออะลี และลูกหลานของอะลีมากขึ้นเท่านั้น….

โดยเชคมาลีกี ภักดี