โอ้ฟาฏิมะฮ์… โอ้ลูกสุดที่รักของพ่อ….

150

รายงานจากอะลี บิน อะลี อัลฮิลาลีย์ จากบิดาของเขาได้กล่าวว่า “ฉันได้ เข้าไปหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ศ็อลฯ ในขณะที่ท่านป่วยหนักก่อนการวายชนม์ ขณะนั้นท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ร.ฎ) นั่งอยู่ใกล้ศีรษะของท่าน

ผู้รายงานเล่าว่า นางได้ร้องไห้จนเสียงดัง ทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯ ยกซีกตัวด้านหนึ่งของท่านขึ้นไปใกล้นาง แล้วกล่าวว่า “โอ้ฟาฏิมะฮ์ ลูกรักของพ่อ ทำไมเจ้าถึงได้ร้องไห้” นางได้กล่าวตอบว่า “ฉันกลัวความสูญเสียภายหลังจากท่าน”

ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯ กล่าวว่า “โอ้ลูกรักของพ่อ เจ้ายังไม่รู้ดอกหรือว่า อัลลอฮ์ทรงให้การทดสอบของพระองค์ปรากฏยังแผ่นดิน นั่นคือ พระองค์ทรงคัดเลือกบิดาของเจ้าแล้วส่งเขามาพร้อมกับสาสน์ของพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ทรงให้การทดสอบของพระองค์ปรากฏยังแผ่นดิน นั่นคือพระองค์ทรงคัดเลือกสามีของเจ้า และพระองค์ทรงมีวะห์ยูมายังพ่อ เพื่อให้ทำการแต่งงานเจ้ากับเขา

โอ้ฟาฏิมะฮ์ เราคืออะฮ์ลุลบัยต์ แน่นอนยิ่งอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่เราเจ็ดประการที่มิได้ทรงประทานให้แก่ใครเลยสักคนเดียวก่อนหน้าเรา และมิได้ทรงประทานให้แก่ใครเลยสักคนเดียวหลังจากเรา

แท้จริงในหมู่พวกเรามีนบีคนสุดท้าย และผู้ได้มีเกียรติมากที่สุดในบรรดานบี ณ อัลลอฮ์ และเป็นที่รักที่สุดของอัลลอฮ์ในบรรดาสิ่งถูกสร้าง และแท้จริงนั่นคือพ่อของเจ้า

และทายาทของพ่อ เป็นทายาทที่ดีเลิศเหนือบรรดาทายาท (ของนบีทั้งหลาย) และเป็นที่รักที่สุดของอัลลอฮ์ นั่นคือสามีของเจ้า

และผู้พลีชีพในหมู่พวกเราเป็นผู้พลีชีพที่ดีที่สุดในบรรดาผู้พลีชีพ และเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากที่สุด นั่นคือฮัมซะฮ์ บิน อับดุลมุฏฏอลิบ ลุงของเจ้าและของสามีของเจ้า

ในหมู่พวกเรามีบุคคลที่ได้ติดปีกสีเขียวสองข้างโบยบินพร้อมกับมะลาอิกะฮ์ในสวนสวรรค์ ตามที่ที่เขาประสงค์ เขาคือบุตรของลุงของบิดาของเจ้า และพี่ชายสามีของเจ้า

ในหมู่พวกเรายังมีเชื้อสายของศาสดาแห่งประชาชาตินี้ นั่นคือ สองคนที่เป็นบุตรของเจ้า ฮะซัน ฮุเซน เขาทั้งสองคือประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์ และขอสาบานต่อพระองค์ ผู้ทรงแต่งตั้งพ่อมาด้วยสัจธรรม บิดาของเขาทั้งสองประเสริฐยิ่งกว่าเขาทั้งสอง

โอ้ฟาฏิมะฮ์ ขอสาบานต่อพระองค์ ผู้ทรงแต่งตั้งพ่อมาด้วยสัจธรรม แท้จริง จะมีผู้ชี้นำ(มะฮ์ดีย์) ของประชาชาตินี้ เกิดมาจาก (เชื้อสายของ) เขาทั้งสอง (ฮาซัน และฮูเซน) ในยามที่โลกประสบความวุ่นวายและยุ่งเหยิง และจะปรากฏความเสียหาย จะมีการตัดหนทางแห่งไมตรี คนพวกหนึ่งจะริษยาคนพวกหนึ่ง ผู้อาวุโสจะไม่ปรานีผู้น้อย ผู้น้อยจะไม่เคารพผู้อาวุโส

เมื่อนั้นแหละ อัลลอฮ์ ผู้ทรงเกริกเกียรติ จะส่งบุคคลหนึ่งมาจาก (เชื้อสายของ) เขาทั้งสอง (ฮาซัน และฮูเซน) มาเปิดปราการแห่งความหลงผิดและหัวใจที่ถูกห่อหุ้ม เขาจะดำรงไว้ซึ่งศาสนาในยุคสุดท้าย เหมือนอย่างเช่นที่มันได้ถูกดำรงอยู่ในยุคแรก และเขาจะทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความยุติธรรม อย่างเช่นที่มันเต็มไปด้วยความอยุติธรรม

โอ้ฟาฏิมะฮ์ เจ้าอย่าเสียใจ และอย่าร้องไห้ เพราะแท้จริง อัลลอฮ์ ผู้ทรงเกริกเกียรติมีความเมตาต่อเจ้า เอ็นดูเจ้ายิ่งกว่าพ่อ และนั่นคือ สถานะของเจ้าจากใจของพ่อ และอัลลอฮ์ทรงจัดการแต่งงานเจ้ากับสามีคนหนึ่ง ซึ่งเขาเป็นประมุขของสมาชิกครอบครัวของเจ้าโดยฐานันดร

และเป็นผู้มีเกียรติที่สุดโดยตำแหน่ง และเป็นผู้ให้ความเมตตาที่สุดในฐานะผู้ดูแล และเป็นผู้ยุติธรรมที่สุดในความเท่าเทียม และเป็นผู้มีความชัดเจนที่สุดในการตัดสิน แน่นอนพ่อได้ขอต่อพระผู้อภิบาลผู้ทรงเกริเกียรติของพ่อ ว่าให้เจ้าเป็นคนแรกในบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ของพ่อ ที่ได้ไปพบกับพ่อ”

ท่านอะลี (ร.ฎ) กล่าวว่า ครั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ได้ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) ก็อยู่ได้ไม่นานเลย นอกจากเพียง ๗๕ วันเท่านั้น จนกระทั่งอัลลอฮ์ได้นำท่านไปพบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯในที่สุด”

(รายงานโดยอัฏฏ็อบรอนีย์ ในหนังสือ “อัลกะบีร” และหนังสือ “อัลเอาซัฏ”)

แปลเรียบเรียง อัยยูบ ยอมใหญ่