หน้าแรก อะฮ์ลุลบัยต์ คลิ๊ก… ร่วมรำลึกวีรกรรมของวีรชนกัรละลาอ์

คลิ๊ก… ร่วมรำลึกวีรกรรมของวีรชนกัรละลาอ์

151

มุฮัรรอม : เดือนต้องห้าม

ขบวนการของอิมามฮุเซน (อ.) ในสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)

10 วันที่กัรบะลาอ์

จากนครมักกะฮ์… สู่กัรบะลาอ์

พิธีมุฮัรรรอมเป็นซุนนะฮ์หรือบิดอะฮ์ ?

ผู้วางรากฐานแห่งการรำลึกเหตุการณ์แห่งกัรบะลาอ์

มารยาท และเป้าหมายการร่วมมัจญลิศอิมามฮูเซน (อ)

นายแห่งชุฮะดา : อิมามฮุเซน(อ.)

ชุฮะดาอาชูรอ : ลูกหลานและมิตรสหายของอิมามฮุเซน (อ)

ชุฮะดาอาชูรอ : กอซิม บิน ฮะซัน

ชุฮะดาอาชูรอ : อูนและมุฮัมมัด บุตรท่านหญิงซัยนับ (อ)

ชุฮะดาอาชูรอ : อะลี อัสฆัร บิน ฮุเซน

ชุฮะดาอาชูรอ : อะลี อักบัร บิน ฮุเซน

ชุฮะดาอาชูรอ : อับบาส บิน อะลี

ท่านหญิงซากีนะฮ์(อ.) แก้วตาดวงใจของอิมามฮุเซน (อ.) ตอนที่ 1

ท่านหญิงซากีนะฮ์(อ.) แก้วตาดวงใจของอิมามฮุเซน(อ.) ตอนที่ 2

พิธีมุหัรร็อมเป็นซุนนะฮ์หรือบิดอะฮ์ ?

ทำไมต้องรำลึกกัรบะลาอ์และอาชูรอ? ตอนที่ 1

ทำไมต้องรำลึกกัรบะลาอ์และอาชูรอ? ตอนที่ 2

ทำไมต้องรำลึก กัรบะลาอ์ และอาชูรอ? ตอนที่ 3

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

ประมวลรูปภาพวันอาชูรอ ฮ.ศ 1432 – 01

ประมวลรูปภาพวันอาชูรอ ฮ.ศ 1432 – 02

ประมวลรูปภาพค่ำคืนอาชูรอ ฮ.ศ 1432

VDO อาชูรอรำลึกคืนที่ 7 ฮ.ศ 1432

VDO อาชูรอรำลึกคืนที่ 10 ฮ.ศ 1432

ซัยหนับ วีรสตรีแห่งกัรบาลาอ์

ถ้าหากไม่มีซัยนับ…..

ฉันคือซัยหนับ…