คติพจน์ของอิมามฮุเซน(อ.) (ตอนที่ 1)

141
 1. เป็นไปได้อย่างไรที่สิ่งหนึ่งซึ่งการมีอยู่ของมันต้องขึ้นอยู่กับพระองค์จะถูกนำมาเป็นหลักฐานการมีอยู่ของพระองค์? มีอะไรอื่นที่จะเปิดเผยถึงพระองค์ได้ชัดเจนยิ่งไปกว่า “ตัวตน” ของพระองค์เอง? พระองค์ถูกซ่อนไว้จนต้องมีสิ่งชี้นำเพื่อไปพบพระองค์กระนั้นหรือ? มิใช่เช่นนั้นเลย พระองค์อยู่ห่างไกลจนต้องตามรอยเท้าของพระองค์ไปเพื่อให้พบพระองค์กระนั้นหรือ? มิใช่เช่นนั้นเลย! ตาที่มืดบอดเท่านั้นที่มองไม่เห็นว่าพระองค์เฝ้ามองและปกป้อง “ตัวตน” ของพระองค์อยู่ (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 98 หน้า 226)
 2. ผู้ใดที่มีพระองค์ ย่อมมีทุกสิ่งทุกอย่าง และผู้ใดที่กีดกันตัวเองออกจากพระองค์ย่อมเป็นผู้ที่แร้นแค้นที่สุดในโลก ผู้แพ้คือผู้ที่เลือกและพอใจอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากพระองค์ (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 98 หน้า 228)
 3. เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยสำหรับผู้ที่ได้รับความพึงพอใจจากสิ่งถูกสร้างโดยแลกมากับความไม่พึงพอพระทัยของพระผู้สร้าง (มักตัล คอวาริซมี เล่ม 1 หน้า 239)
 4. ไม่มีผู้ใดที่จะรู้สึกปลอดภัยในวันฟื้นคืนชีพ นอกจากบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในโลกนี้ (บิฮารุล อันวาร เล่ม 44 หน้า 192)
 5. อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงตรัสว่า “บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองแก่กันและกัน ส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชั่ว…” อัลลอฮ์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกแก่การส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชั่ว เพื่อเป็นหน้าที่ของชายและหญิง เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าหากสิ่งนี้ได้รับการปฏิบัติแล้ว หน้าที่อื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะยากหรือง่าย ก็จะสามารถทำได้ นั่นเป็นเพราะว่า “การส่งเสริมความดีและการห้ามปรามความชั่ว” นั้นเป็นการเรียกร้องสู่อิสลาม มันเป็นการเรียกร้องสิทธิของผู้ถูกกดขี่ และต่อต้านผู้กดขี่ (ฏอฮาฟุล-อุกูล หน้า 237)
 6. โอ้ประชาชน ศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้กล่าวว่า “ใครก็ตามที่เห็นผู้ปกครองที่กดขี่ก้าวร้าวทำให้สิ่งต้องห้ามของอัลลอฮ์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย, ละเมิดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์, ต่อต้านคำสอนของท่านศาสดา, กดขี่ต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ แต่ไม่ยอมรับการต่อต้านของเขาต่ออัลลอฮ์ด้วยคำพูดหรือการกระทำ แน่นอน อัลลอฮ์จะให้ผู้ปกครองที่กดขี่(อยู่ในนรก) ที่ซึ่งคู่ควรกับเขา (มักตัล คอวารัซมี เล่ม 1 หน้า 234)
 7. มนุษย์นี้เป็นทาสของโลก และตราบเท่าที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสะดวกสบาย พวกเขาจะยึดมั่นต่อหลักคำสอนของศาสนา แต่ทว่าในเวลาที่ยากลำบาก ในยามที่ถูกทดสอบ มนุษย์ที่เคร่งครัดต่อศาสนาอย่างแท้จริงแทบจะไม่มีเลย (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 117)
 8. ผู้ใดที่มุ่งไปยังเป้าหมายหนึ่งด้วยวิถีทางที่เป็นบาป เขาจะยิ่งทำให้ตัวเองห่างไกลจากเป้าหมายนั้น และจะเข้าไปใกล้กับสิ่งที่เขาหวาดกลัว (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 120)
 9. พวกท่านไม่เห็นหรือว่าความถูกต้องไม่ถูกนำมาปฏิบัติและความชั่วไม่เป็นที่ต้องห้าม ขอบรรดาผู้ศรัทธาปรารถนาต่อความตายและพบกับอัลลอฮ์โดยชอบธรรมเถิด (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 117)
 10. สำหรับฉัน ความตายมิใช่สิ่งใดนอกจากความสุข และการมีชีวิตอยู่ภายใต้ผู้ปกครองที่อธรรมมิใช่สิ่งใดนอกจากการอยู่ในนรก (ฏอฮาฟุล-อุกูล หน้า 245)
 11. ความยากลำบากของพวกท่านนั้นเลวร้ายกว่าของคนอื่นๆ เพราะพวกท่านถูกตัดขาดจากฐานะของผู้รู้ เมื่อดูจากความชอบธรรมและความดีงามของพวกท่าน (ความยากลำบากนี้) เป็นเพราะการจัดการภาระในสังคมและการแสดงความเห็นต่อหลักการ(ศาสนา) ต้องกระทำโดยผู้รู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง และรู้ว่าอะไรที่อัลลอฮ์อนุมัติและสิ่งใดเป็นที่ต้องห้ามโดยอัลลอฮ์ แต่พวกท่านถูกตัดขาดจากตำแหน่งและฐานะนี้เนื่องจากพวกท่านหันหลังกลับจาก(การสนับสนุน) สัจธรรม พวกท่านได้เปลี่ยนแปลงคำสอนของท่านศาสดา ถึงแม้จะมีหลักฐานที่ชัดแจ้งและเปิดเผย ถ้าหากพวกท่านยืนหยัดและอดทนต่อการทรมานและการกลั่นแกล้ง(ของผู้ปกครองที่อธรรม) เพื่ออัลลอฮ์ ภารกิจทางศาสนาก็จะยังคงอยู่ในมือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นผู้ถูกถูกกล่าวอ้างถึงได้ แต่พวกท่านทำให้ผู้ปกครองที่อธรรมมีอำนาจอยู่เหนือพวกท่าน และปล่อยให้ภารกิจทางศาสนาตกอยู่ในมือของพวกเขา ในขณะที่พวกเขากระทำสิ่งต้องห้ามอย่างไม่มีความละอาย และใช้ชีวิตเสเพลอย่างเปิดเผย ความ(กลัว)ตายและการยึดติดกับโลกนี้ของพวกท่านกระตุ้นให้ผู้ปกครองที่อธรรมเข้ามามีอำนาจเหนือพวกท่าน (ฏอฮาฟุล-อุกูล หน้า 238)
 12. โอ้อัลลอฮ์ แท้จริงพระองค์ทรงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำลงไปไม่ใช่การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งใดๆ ทางโลก และไม่ใช่เพื่อความดึงดูดทางวัตถุของโลกนี้ที่ไร้ค่า แต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของวิถีทางแห่งศาสนา และเพื่อขจัดความชั่วร้ายไปจากแผ่นดินของพระองค์ เพื่อให้ผู้ถูกกดขี่รู้สึกปลอดภัยและปฏิบัติตามคำสอนและกฎเกณฑ์ของพระองค์ (ฏอฮาฟุล-อุกูล หน้า 239)
 13. ฉันไม่เคยลุกขึ้นต่อสู้โดยไร้ผลในฐานะผู้ก่อกบฏหรือในฐานะผู้อธรรม แต่ฉันลุกขึ้นเพื่อแสวงหาการปฏิรูปให้แก่ประชาชาติของมุฮัมมัด(ศ.) ท่านตาของฉัน ฉันมีเจตนาที่จะส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชั่ว เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของท่านตาของฉัน และบิดาของฉัน อะลี อิบนฺ อะบีฏอลิบ (บิฮารุล อันวาร เล่ม 44 หน้า 329)
 14. ถ้าหากโลกนี้ถูกนับว่ามีค่า แท้จริงรางวัลของอัลลอฮ์ย่อมสูงส่งและมีค่ามากกว่า ถ้าหากร่างกายถูกสร้างมาเพื่อความตาย แท้จริงการถูกสังหารด้วยคมดาบในหนทางของอัลลอฮ์คือความตายที่มีเกียรติยิ่งกว่า ถ้าหากส่วนแบ่งของเครื่องยังชีพในแต่ละวันของแต่ละสรรพสัตว์ถูกจัดเตรียมไว้โดยพระผู้สร้าง แน่นอน มันจะไม่ตกไปถึงมนุษย์ที่มีความโลภอยากจะได้และอยากจะกินมากเกินไป ถ้าหากทรัพย์สมบัติถูกสะสมไว้เพื่อจะต้องถูกทิ้งไว้ในวันหนึ่ง ทำไมอิสระชนคนหนึ่งจึงต้องเป็นคนตระหนี่กับบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องทิ้งมันไว้ (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 44 หน้า 374)
 15. ถ้าหากท่านไม่ศรัทธาต่อศาสนาใดและไม่กลัววันแห่งการฟื้นคืนชีพ อย่างน้อยก็จงเป็นอิสระชนในโลกนี้เถิด (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 45 หน้า 51)

Source : tebyan.net