ถาม-ตอบ กับอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

142

มีผู้ตั้งคำถามกับอิมามอะลี อิบนฺ มูซา อัร-ริฎอ(อ.) ในหลายสถานการณ์ และท่านได้ตอบคำถามของพวกเขาเหล่านั้น ดังต่อไปนี้

ถาม : มนุษย์ไม่สามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้เลย เพราะอัลลอฮ์ควบคุมให้เขาทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์กระนั้นหรือ?

ตอบ : อัลลอฮ์คือผู้ทรงยุติธรรม เป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์จะทรงควบคุมผู้หนึ่งให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะมาลงโทษเขาเพราะสิ่งนั้น?

ถาม : มนุษย์มีอิสระโดยสมบูรณ์ในการกระทำของเขาหรือไม่?

ตอบ : เป็นไปได้อย่างไรที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วลบล้างกฎเกณฑ์ของพระองค์จากพวกเขาโดยสิ้นเชิง แล้วปล่อยให้กิจการของพวกเขาอยู่ในอำนาจของพวกเขาทั้งหมด? อัลลอฮ์มิได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นผู้ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงหรือให้อิสระแก่พวกเขาอย่างสมบูรณ์ แต่ทว่ามันเป็นกิจการที่อยู่ระหว่าง(สุดปลาย)ทั้งสองนั้น

ถาม : ฮะดีษนี้มีความหมายว่าอย่างไร ‘รางวัลตอบแทนของการกล่าว ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์) มีค่าเท่ากับการมองไปยังใบหน้าของอัลลอฮ์” พระผู้เป็นเจ้าทรงมีใบหน้าหรือรูปร่างกระนั้นหรือ?

ตอบ : เป็นการตกศาสนาในการที่จะพรรณนาถึงรูปร่างหรือใบหน้าต่ออัลลอฮ์ แท้จริงแล้วใบหน้าของอัลลอฮ์ก็คือบรรดาศาสดาของพระองค์และผู้สืบทอดของพวกเขาเหล่านั้น โดยการที่ผู้หนึ่งให้ความสนใจต่อพวกเขา เขาก็จะได้รับการชี้นำไปยังอัลลอฮ์ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นคือใบหน้าของอัลลอฮ์ การมองไปยังใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้น ทำให้ได้รับรางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ และการไม่ได้ไปเยี่ยมเยือน (ซิยารัต) พวกเขาเหล่านั้นทำให้ขาดทุน

ถาม : ฮะดีษนี้มีความหมายอย่างไร ที่กล่าวว่า บรรดาผู้ศรัทธาในสวรรค์จะนั่งอยู่ในบ้านของพวกเขาและได้เห็นพระผู้อภิบาลของพวกเขาอยู่เสมอ?

ตอบ : พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความสูงส่งให้แก่ศาสดามุฮัมมัด อัล-มุสฏอฟา(ศ.) ให้เหนือบรรดาศาสดาทั้งปวง พระองค์ทรงให้การเชื่อฟังท่านเสมือนการเชื่อฟังพระองค์ การจงรักภักดีต่อท่านเสมือนการจงรักภักดีต่อพระองค์ และการเยี่ยมเยือนท่านเสมือนการเยี่ยมเยือนพระองค์ ดังนั้นท่าน(ศ.) จึงกล่าวว่า “ผู้ใดที่ได้เยี่ยมเยือนฉันในขณะที่ฉันมีชีวิตหรือหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้ว (เท่ากับว่า)เขาได้เยี่ยมเยือนอัลลอฮ์” ดังนั้น ฮะดีษนี้จึงหมายความว่า บรรดาผู้ศรัทธาในสวรรค์จะได้เห็นศาสนทูตของอัลลอฮ์(ศ.)

ถาม : สวรรค์และนรกได้ถูกสร้างไว้แล้วหรือไม่?

ตอบ : แท้จริงแล้ว มันได้ถูกสร้างไว้แล้ว บรรดาผู้ที่กล่าวว่ามันยังไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้มาจากเรา พวกเขาปฏิเสธเราและเป็นผู้ปฏิเสธวิลายะฮ์(อำนาจการปกครอง)ของเรา… อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า “นี่คือนรกที่คนเหล่านี้เคยปฏิเสธ ผู้พำนักในนรกจะเข้าไปในนั้น ในน้ำที่เดือดพล่าน”

ถาม : ทำไมผู้ชายจึงได้รับอนุญาตให้มีภรรยาสี่คน ในขณะที่ผู้หญิงห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งคน?

ตอบ : ถ้าหากผู้หญิงมีสามีมากกว่าหนึ่งคน ก็จะบอกไม่ได้ว่าลูกที่เกิดมาเป็นของใคร และในสภาพเช่นนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์หาบิดาที่แท้จริงของลูก แต่ในกรณีของภรรยาหลายคน ปัญหานี้ไม่มี นอกจากนี้ ที่ผู้ชายได้รับอนุญาตให้มีภรรยาสี่คนเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายแล้ว จำนวนประชากรและการเกิดของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย

ถาม : ทำไมการผิดประเวณีจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย?

ตอบ : เพราะเชื้อสายจะแตกแยก การสืบทอดมรดกจะหมดไป ผู้หญิงจะไม่รู้ว่านางตั้งครรภ์กับใคร และลูกก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของตน

หยิบยกมาจากหนังสือ อัคลาก อัล-อะอิมมะฮ์(อ.) โดย เมาลานา ซัยยิด ซอฟัรฺ ฮะซัน อัมรูฮี

Source : tebyan.net