คำสั่งเสียหนึ่งของอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ)

150

ท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) คืออิมามท่านที่สี่จากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านอิมามคือเหลนของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ดังนั้นจึงสามารถที่จะยืนยันได้ว่าท่านคือผู้หนึ่งที่อยู่ในสุนนะฮ์ (แบบอย่าง) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ต่อไปนี้คือคำสั่งเสียหนึ่งของท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) ที่มียังประชาชาติมุสลิมทั้งหลาย

“โอ้ประชาชนทั้งหลาย จงมีความยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงรู้ไว้ว่าพวกท่านต้องหวนกลับคืนสู่พระองค์ และทุกชีวิตจะต้องพบกับผลงานที่ดีของตนมาปรากฏต่อหน้าตามที่ได้กระทำไว้

และทุกชีวิตจะต้องพบกับผลงานที่ชั่วร้ายของตนตามที่ได้กระทำไว้เช่นเดียวกัน ทุกชีวิตจะพึงพอใจอย่างยิ่งถ้าหากว่า ระหว่างเขากับผลงานที่ชั่วร้ายเหล่านั้นห่างไกลกันได้มากที่สุด

แต่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงเตือนพวกท่านด้วยพระองค์เองแล้วว่า โอ้ลูกหลานของอาดัมผู้หลงลืม ที่ไม่เคยถูกลืม แท้จริงความตายของพวกเจ้าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าอย่างเฉียบพลันที่สุด
แน่นอนความตายแวะเวียนมาวนรอบๆ ตัวพวกเจ้า ถามหาพวกเจ้า และทำสัญญากับพวกเจ้าว่าจะมารับพวกเจ้า ดังนั้นความตายได้ทำตามสัญญาที่มีต่อพวกเจ้าตามวาระของพวกเจ้า และแน่นอนมะลาอิกะฮ์ก็จะรับดวงวิญญาณของพวกเจ้าไป

แล้วพวกเจ้าต้องอดทนอยู่ในสุสานแต่เพียงผู้เดียว เมื่อนั้นวิญญาณของพวกเจ้าก็จะกลับคืนมาสู่พวกเจ้า และจะมีมะลาอิกะฮ์สององค์ คือ มุงกัร และนะกีร จะมาหาพวกเจ้า และจะตั้งคำถามต่อพวกเจ้า และทดสอบพวกเจ้าอย่างรุนแรงยิ่ง

แท้จริงทีเดียว สิ่งแรกที่เขาทั้งสองจะถามพวกเจ้าก็คือ เกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ที่พวกเจ้าได้เคารพภักดีพระองค์มาแล้ว เกี่ยวกับนบีของพวกเจ้าที่ถูกส่งมาจากพระองค์ยังพวกเจ้า เกี่ยวกับศาสนาที่พวกเจ้าเคยนับถือ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่พวกเจ้าเคยอ่านภาวนา และเกี่ยวกับอิมามของพวกเจ้าที่เคยสวามิภักดิ์

และเกี่ยวกับอายุขัยของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้ใช้จนหมดไป เกี่ยวกับทรัพย์สินของพวกเจ้า ว่าพวกเจ้าได้แสวงหามาจากแหล่งใด และพวกเจ้าได้ใช้จ่ายไปในเรื่องใดบ้าง”

ดังนั้นจงใช้ความระมัดระวังให้จงหนัก และจงพิจารณาดูตัวของพวกท่าน และจงเตรียมคำตอบไว้ก่อนที่จะมีการสอบถาม และการทอดสอบ

เพราะถ้าหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา ที่เข้าใจในศาสนาของพวกท่าน เป็นผู้ปฏิบัติตามบรรดาผู้มีความสัตย์จริง เป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อบรรดาผู้เป็นที่รักแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ) พรองค์จะทรงให้พบกับหลักฐานของพวกท่าน

และให้ลิ้นของพวกท่านพูดได้ด้วยความถูกต้อง แล้วพวกท่านจะตอบได้อย่างคล่องแคล่ว และพวกท่านก็จะได้ข่าวดีในเรื่องสรวงสวรรค์ และได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์ บรรดามะลาอิกะฮ์ จะให้การต้อนรับพวกท่านด้วยรูฮ์ และร็อยฮานอันบริสุทธิ์จากสวรรค์

แต่ถ้าหากพวกท่านไม่ได้เป็นผู้ศรัทธา ลิ้นของพวกท่านจะละล่ำละลัก หลักฐานของพวกท่านจะสูญหาย แล้วท่านจะหมดความสามารถในการตอบ และพวกท่านจะได้รับข่าวเรื่องนรกอเวจี แล้วมะลาอิกะฮ์แห่งการลงโทษ จะให้การต้อนรับพวกท่านด้วยการนำไปสู่เปลวไฟ และนำเข้าสู่หินแห่งทะเทเพลิง (ญะฮีม)”