จดหมายฉบับหนึ่งของอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ)

150

ในปัจจุบันนี้มีนักการศาสนา หรือผู้รู้จำนวนมากที่ยอมขายเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ไร้ราคาเสียเหลือเกิน บ้างก็แลกกับลาภยศตำแหน่ง ซึ่งพวกเขาหลงลืมไปว่า วิชาการความรู้ที่เขามีนั้นค่ามันสูงส่งยิ่ง ณ พระผู้เป็นเจ้า

โดยเฉพาะบรรดาผู้รู้ที่ได้ขายตัวเองให้กับบรรดาผู้กดขี่ และศัตรูแห่งอัลอิสลาม บุคคลเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วคือผู้ทรยศต่อศาสนาอิสลาม และพระผู้เป็นเจ้า และคือผู้กดขี่ตนเองอย่างชัดแจ้ง

ต่อไปนี้คือเนื้อหาของจดหมายท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) ฉบับหนึ่งที่เขียนส่งไปยัง มุฮัมมัด บิน มุสลิม อัซซุฮ์รีย์ นักวิชาการคนหนึ่งของราชสำนักในสมัยนั้น ความว่า :

“พระองค์อัลลอฮ์ทรงกำชับบรรดาผู้รู้ไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ ขณะที่ทรงตรัสว่า เพื่อเจ้าจะได้อธิบายมันให้ชัดแจ้งแก่มนุษยชาติ และพวกเจ้าอย่าได้ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องนั้น….. อัลกุรอานบทอาลิอิมรอนโองการที่ 187

และจงรู้ไว้ว่าภายใต้กิจการที่ท่านกำลังปกปิด และทำเป็นดูเบาในสิ่งที่ท่านต้องถือปฏิบัติเป็นภาระอยู่ จนท่านได้ทำให้ความน่ากลัวและน่าข่มขู่ดูบรรเทาเบาบางลง

และท่านได้ให้เขาได้รับความสะดวกในเส้นทางแห่งการละเมิด เพราะท่านมุดตัวอยู่เบื้องล่างเขาเสียแล้ว… มิใช่เป็นเพราะการที่เขาได้เชื้อเชิญท่านดอกหรือ? แล้วได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นแกนกลางของโม่ แล้วพวกเขาจะได้หมุนโม่อธรรมและความเลวร้าย

พวกเขาถือว่าท่านคือเครื่องมือ และเป็นบันไดในการก้าวไปสู่ความหลงผิด และให้ท่านประกาศไปยังพวกที่ลุ่มหลงให้เดินตามทางของพวกเขา พวกเขาเหล่านั้นนำท่านไปสู่ฐานะที่ทำให้ผู้คนสงสัยคลางแคลงในบรรดาผู้รู้ และยังได้ใช้ตัวท่านดึงดูดผู้คนที่โง่เขลามาสู่พวกเขา

ถึงกระนั้นบรรดาเสนาบดี และบรรดาผู้ที่แข็งแกร่ง และทรงพลังเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมรับในกิจกรรมของท่าน เนื่องจากเป็นเพราะท่านเองที่อำนวยประโยชน์ให้ความร้ายกาจของพวกเขาบรรลุผลสำเร็จ

และสำหรับสิ่งที่ท่านได้รับมาจากพวกเขา มันเป็นเพียงความน้อยนิดสักขนาดไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาเอาไปจากท่าน และเมื่อเทียบกับการปรนเปรอเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเขาให้แก่ท่าน กับสิ่งที่พวกเขาได้สร้างความเสียหายแก่ตัวท่าน?

ดังนั้นจงพิจารณาตัวเอง และคิดให้ดีเถิด เพราะจะไม่มีผู้ใดพิจารณาอะไรเรื่องนี้ได้หรอก นอกจากตัวของท่านเองเท่านั้น”