หน้าแรก อะฮ์ลุลบัยต์ ถ้าหากไม่มีซัยนับ…..

ถ้าหากไม่มีซัยนับ…..

135

หากไม่มีซัยนับ
ภาพศรีษะที่ปลายคมหอกคงถูกลบเลือน

หากไม่มีซัยนับ
กัรบาลา จะยังคงอยู่ที่กัรบาลา

หากไม่มีซัยนับ
ภาพศรีษะอาบเลือดเหล่านั้น
คงจะยังถูกปิดบังด้วยความหน้าไหว้หลังหลอกต่อไป

หากไม่มีซัยนับ
เสียงตะโกนจากริมฝีปากอันแห้งผากของเหล่านักสู้
คงไม่มีเสียง

หากไม่มีซัยนับ
ภาพดอกธนูสามแฉกบนลำคอของอาลีอัซกัร
คงจะกลายเป็นฝุ่นควันที่จะถูกลบเลือนหายไปกับกาลเวลา

หากไม่มีซัยนับ
ซุลญานา ที่เลือดโทรมกาย ไร้คนขี่
คงวิ่งหายไปในฝุ่นทรายแห่งกัรบาลา

หากไม่มีซัยนับ
คงไม่เหลือชื่อ ฮุเซน บุตรของ อาลี อีกต่อไป

หากไม่มีซัยนับ……

โดย..เชคมุฮัมมัดอะลี ประดับญาติ