ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 1

158

ต่อไป นี้คือคุณลักษณะต่างๆ ของชีอะฮ์ที่แท้จริงของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) จากวจนะของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) ใคร่ให้พี่น้องได้ใคร่ครวญ พิจารณาดูเถิดว่า ณ เวลานี้เราเป็นชีอะฮ์ที่แท้จริงแล้วหรือยัง??

ท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ) ได้มีวจนะว่า

ชีอะฮ์ของเราคือ บรรดาผู้ที่ทุ่มเทความวิริยะอุตสาหะให้กับวิลายัตของเรา

ชี อะฮ์ที่แท้จริงจะต้องพยายาม และทุ่มเททั้งแรงกาย แรงทรัพย์ในการสร้างความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้นำของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) สำหรับคนที่เขามีความรู้ เขาก็จะต้องป่าวประกาศเรื่องราวแห่งการเป็นผู้นำของอะฮ์ลุลบัยต์ให้กับผู้ อื่นได้รับทราบ อาจะด้วยการบรรยาย หรือการสั่งสอน หรือการเขียนการแปล แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนในการประกาศ

สำหรับคนที่ไม่มีความ รู้ ความสามารถที่จะบรรยาย สั่งสอน หรือเขียนและแปล แต่เขามีกำลังทรัพย์ เขาก็สามารถที่จะทุ่มเทในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้อื่นในเรื่องของการเป็น ผู้นำของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้ด้วยทรัพย์สินที่เขามี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักประกาศ ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานประกาศ หรือช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ หรือก่อสร้างสถานที่การเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนา

สำหรับคนที่ไม่มี ทั้งความรู้ และกำลังทรัพย์ แต่เขายังมีกำลังกาย เขาก็สามารถที่จะเสียสละกำลังกายของเขาในการประกาศถึงเรื่องราวแห่งอะฮ์ลุ ลบัยต์ (อ) ได้เช่นกัน ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้แรงกาย

ชีอะฮ์ของเรา คือบรรดาผู้แสดงความรักในเรื่องความรักของเรา

การ แสดงความรักในทุกรูปแบบต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ คือสิ่งจำวาญิบ (จำเป็นต้องปฏิบัติ) สำหรับผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นชีอะฮ์ทุกคน ไม่มีการยกเว้นสำหรับชีอะฮ์คนใด ซึ่งการแสดงความรักที่แท้จริงนั้น คือการดำเนินรอยตามแบบอย่างต่างๆ ของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอิบาดัต การใช้ชีวิตในครอบครัว สังคม และด้านการเมือง ความหมายของการแสดงความรักต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) คือการแสดงตัวตนของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ออกมาในชีวิตประจำวันของเรา

สามีต้องปฏิบัติ ต่อภรรยาเช่นไร อะไรคือสิทธิของสามีที่ภรรยาต้องหยิบยื่นให้ ลูกๆ มีภาระหน้าที่อันใดต่อบิดามารดา ภารหน้าที่ต่อเพื่อมนุษย์ในสังคม และอื่นๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาแบบอย่างของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) คือสิ่งจำเป็นอันดับแรก และนำมาแบบอย่างเหล่านั้นมาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ ในทุกๆ เรื่อง จึงจะให้ความหมายว่า เป็นผู้ที่แสดงความรักต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์อย่างแท้จริง

การเรียนรู้ ไปนั่งฟังการบรรยายของผู้รู้ ครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องราวของแบบอย่างต่างๆ ของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) แต่ปราศจากการนำมาปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นหมายความว่ายังไม่ได้เป็นชีอะฮ์ที่แท้จริงแต่ประการใด

ชีอะฮ์ของเรา คือบรรดาผู้ไปมาหาสู่กันในการประกอบศาสนกิจเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวของเรา

เมื่อ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็จะได้ข้อสรุปว่า ในเรื่องของวันสำคัญทางศาสนาในอิสลาม สำหรับแนวทางชีอะฮ์นั้น ต่างจากแนวทางอื่นๆ อย่างลิบลับ ในแนวทางชีอะฮ์มีวันสำคัญทางศาสนามากมาย ที่เชิญชวนผู้ที่อยู่ในแนวทางนี้เข้าสู่มัสยิด เข้าสู่การแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) อาธิเช่น ในทุกค่ำวันพุธมีการอ่านดุอาอ์ตะวัซซุล และในทุกค่ำวันศุกร์จะมีการอ่านดุอาอ์กุเมล และในรอบหนึ่งปี ก็มีการจัดงานวันถือกำเนิด และวันเสียชีวิตของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ)

ที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากนมาซวันละห้าเวลา นมาซวันศุกร์ และวันอีดทั้งสองที่พี่น้องมุสลิมแนวทางอื่นมี เหล่านั้นคือสัญลักษณ์ของมุสลิมผู้ที่อยู่ในแนวทางชีอะฮ์ ในรอบปีชีอะฮ์จะมีการรวมตัวกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ และรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์อยู่เป็นประจำ การไปมาหาสู่กันในขณะเข้าร่วมงานรำลึกเหล่านั้น นำมาซึ่งความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ศรัทธา และเป้าหมายสูงสุดของการไปมาหาสู่นี้ คือการรำลึกถึงเรื่องราวแห่งอัลอิสลาม ฟังการบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เป็นการเรียนรู้อิสลามที่แท้จริง เรียนรู้แบบอย่างต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง

ชีอะฮ์ที่แท้จริง จะต้องไม่ละทิ้งมัจญลิศแห่งการรำลึกถึงความสูงส่งของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) จะต้องไม่เพิกเฉยต่อการเข้าร่วมในมัจญลิสดุอาอ์ตะวัซซุล ดุอาอ์กุเมล

ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 2

โดย เชคมาลีกี ภักดี