ชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ)

183

อิมาม มุฮัมมัด อัลบากิร อิมามท่านที่ห้า แห่งมัซฮับอะฮ์ลุลบัยต์ บิดาชื่อ อิมามอะลีซัยนุลอาบิดีน บุตรอิมามฮูเซน บุตรอิมามอะลี บุตรอบูตอลิบ มารดาชื่อ อุมมุอับดุลลอฮ์ ฟาติมะฮ์ บุตรีของอิมามฮาซัน บุตรอิมามอะลี ฉายานามของท่านคือ อบูญะอ์ฟัร (บิดาของญะอ์ฟัร ) นามแฝงของท่านคือ อัลบากิร บากิรุลอุลูม อัชชากิร อัลฮาดี และอื่นๆ ท่านถือกำเนิดในวันที่ 1 เดือนรอญับ ปีฮิจเราะฮ์ที่ 57 ณ นครมะดีนะฮ์

ภรรยาของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ)
1. อุมมุฟัรวะฮ์ บินติกอสิม
2. อุมมุหะกีม บินติอุสัยดฺ อัษษะก่อฟียะฮ์ และทาสีอีกสองคน

บุตรของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ)
1. ญะฟัร ซอดิก (อิมามซอดิก (อ)
2. อับดุลลอฮ์
3. อิบรอฮีม
4. อุบัยดุลลอฮ์
5. อะลี
6. ซัยนับ
7. อุมมุสะละมะฮ์

ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งผู้นำแห่งประชาชาติมุสลิม 19 ปี ด้วยเหตุที่มารดาของอิมามบากิรคือบุตรีของท่านอิมามฮาซัน (อ) ฉะนั้นอิมามบากิรอ(อ) จึงเป็นคนแรกของอะฮ์ลุลบัยต์นบีมุฮัมมัด (ศ) ที่ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดามาจากลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์บุตรีของท่าน ศาสดามุฮัมมัด (ศ) ในยุคที่ท่านอิมามบากิร (อ) ดำรงตำแหน่งอิมาม ท่านได้อยู่ร่วมในยุคสมัยของกษัตริย์ห้าคนจากราชวงศ์อุมัยยะฮ์คือ

1. วะลีด บินอับดุลมะลิก (ปกครองในปี ฮิจเราะฮ์ที่ 86-96)
2. สุลัยมาน บินอับดุลมะลิก (ปกครองในปีฮิจเราะฮืที่ 96-99)
3. อุมัร บินอับดุลอะซีซ (ปกครองในปีฮิจเราะฮ์ที่ 99-101)
4. ยะซีด บินอับดุลมะลิก (ปกครองในช่วงปีฮิจเราะฮ์ที่ 101-105)
5. ฮิชาม บินอับดุลมาลิก (ปกครองในช่วงปีฮิจเราะฮ์ที่ 105-125)

ตลอดระยะเวลา 57 ปี ซึ่งท่านอิมามบากิร (อ) อิมามท่านที่ 5 จากบรรดาวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้ใช้ชีวิตแห่งการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ในการพัฒนาจิตวิญญาณแสวงหาความใกล้ชิดยังพระองค์ ตลอดจนการรับใช้ศาสนาของพระองค์ ในการสั่งสอนวิชาการความรู้แห่งศาสนาอิสลาม และการรับใช้สังคมแห่งประชาชาติมุสลิมของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านก็ได้หวนกลับคืนสู่พระองค์ในวันที่ 7 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ในปีฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 114

สาเหตุแห่งการเป็น ชะฮาดัต (เสียชีวิตในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า) ของท่านอิมามบากิร (อ) ตามรายงานที่มีบันทึก ท่านอิมามบากิร (อ) ถูกลอบวางยาพิษ ผู้บงการการลอบวางยาพิษคือผู้ปกครองในราชวงศ์อุมัยยะฮ์นั่นเอง

ในรายงานได้บันทึก ว่า เมื่อท่านอิมามบากิร (อ) ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และท่านก็เริ่มล้มป่วยด้วยฤทธิ์ของยาพิษในทันที และท่านก็ได้เป็นชะฮาดัตในเวลาต่อมาไม่นาน

ในบางรายงานบันทึก ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการลอบวางยาพิษท่านอิมามบากิร (อ) คือ ฮิชาม บินอับดุลมาลิก บางรายงานบันทึกว่า อิบรอฮีม บินวะลีด และในบางรายงานบันทึกว่า เซด บิน ฮาซัน คือผู้อยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษท่านอิมามบากิร (อ)

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือ ท่านอิมามบากิร (อ) ถูกทำชะฮาดัตในช่วงการปกครองของราชวงศ์อุมัยยะฮ์ มีผู้ปกครองในยุคนั้นนามว่า ฮิชาม บินอับดุลมาลิก เนื่องจากว่าสมัยการปกครองของฮิชาม เริ่มตั้งแต่ปีฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 105 จนถึงปีฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 125

มาดแม้นว่ารายงาน บันทึกเกี่ยวกับผู้อยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษท่านอิมามบากิร (อ) จะมีหลายรายงาน แต่หากเราได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน ทุกรายงานก็ย่อมถูกต้องทั้งสิ้น เนื่องจากว่าผู้อยู่เบื้องหลังในการลอบสังหารท่านอิมามบากิร (อ) ไม่จำเป็นต้องมีคนเดียวเสมอไป อาจเป็นไปได้ว่าทั้งสามคนที่มีบันทึกรายงานได้ร่วมมือกันในการลอบสังหารท่าน อิมามบากิร (อ) นั่นเอง เพราะทั้งสามคน คือศัตรูของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

ด้วยการวางแผนของ ทั้งสามคน การลอบทำชะฮาดัตอิมามบากิร (อ) ก็ประสพความสำเร็จ และท่านอิมามบากิร (อ) ก็ได้หวนกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ในที่สุด สถานที่ฝังร่างอันไร้วิญญาณของท่านอิมามบากิร (อ) ณ สุสานบะกีอ์ ใกล้กับหลุมฝังศพของบิดาของท่าน คืออิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) และอิมามฮาซัน (อ)

แปลและเรียบเรียง เชคมาลีกี ภักดี