วจนะของท่านอิมามญะวาด (อ)

151

– บุคคลใดก็ตามรู้เห็นในกิจการงานใดๆ แต่เขารังเกียจกิจการงานนั้น ก็เท่ากับเขามิได้ปรากฏตัวอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ครั้นบุคคลใดแม้มิได้ปรากกฏตัวอยู่ ณ ที่แห่งนั้น แต่เขาพึงพอใจในกิจการงานนั้นอยู่ ก็เท่ากับเขาได้รู้เห็นในกิจการงานนั้นด้วย

– ถ้าหากคนโง่เงียบเสียได้ มนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่ขัดแย้งกัน

– เพียงพอแล้วที่คนคดโกงจะเป็นที่ไว้วางใจของคนคดโกงด้วยกัน

– ผู้ใดนิยมยกย่องการพูดของนักพูดคนใด ก็เท่ากับเขาเป็นบ่าวของคนๆนั้น ครั้นหากนักพูดนั้นพูดจาจากคำสอนของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ก็เท่ากับเขาผู้นั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) แต่ถ้าหากนักพูดผู้นั้นพูดจากวาจาของอิบลิส มารร้าย ก็เท่ากับเขาเป็นบ่าวของมารร้าย

– สี่ประการต่อไปนี้ คือสิ่งที่ช่วยเหลือมนุษย์ในด้านการทำงานคือ สุขภาพที่ดี, ความร่ำรวย, ความรู้ และการได้รับความสมประสงค์

– และจงรู้ไว้เถิดว่า ท่านไม่สามารถรอดพ้นจากสายพระเนตรของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้เลย ดังนั้นจงดูเอาเองเถิดว่า ท่านเป็นคนอย่างไร

– คนที่ทำงานรับใช้ผู้อธรรมทั้งหลาย คนที่ให้ความช่วยเหลือผู้อธรรมทั้งหลาย และคนที่มีความพึงพอใจกับผู้อธรรมทั้งหลาย ทั้งหมดล้วนเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน

– คนใดที่แสวงหาความมั่งคั่งจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) คนทั้งหลายจะมีความต้องการต่อเขา และคนใดที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ คนทั้งหลายก็จะให้ความรักแก่เขา

– รางวัลของมนุษย์จะต้องมาหลังจากรางวัลของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และความพึ่งพอใจของมนุษย์จะต้องมาหลังจากความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

– ความเชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุด มีค่าเพียงพอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่สูงส่ง และเป็นบันไดสำหรับก้าวขึ้นไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สูงส่ง

– บุคคลซึ่งมีพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเขา จะถูกทำให้เสียหายได้อย่างไร? และบุคคลซึ่งมีพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) เป็นผู้ทรงไล่ล่าเขา จะมีความปลอดภัยได้อย่างไร?

– แท้จริงเราจะไม่สามารถบรรลุถึงความรักของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ นอกจากจะต้องเผชิญกับการเป็นศัตรูของคนส่วนใหญ่

– บุคคลที่ทำงานโดยปราศจากความรู้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของเขาย่อมเป็นความเสียหายมากกกว่าที่จะเป็นงานที่สร้างสรรค์