การขจัดความขัดแย้งต่างๆ

249

ฉันได้ถามแก่ท่านอิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้ท่านอิมาม เราจะทำประการใดเพื่อขจัดความขัดแย้ง และทำให้ดวงใจต่างๆ มีความเมตตาซึ่งกันและกัน และออกห่างจากความแตกแยก เพื่อที่จะทำให้ประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ไม่ต้องแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน?”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบแก่ฉันว่า “ความเป็นธรรม คือหนทางเดียวเท่านั้น ถ้าหากความเป็นธรรมมีอยู่ในหมู่ประชาชาน และถ้าหากทุกๆ คนมองฝ่ายตรงข้ามด้วยสายตาที่เป็นธรรม และพูดเกี่ยวกับพวกเขาในเรื่องราวที่เป็นธรรม และมีการตัดสินความด้วยความเป็นธรรม ความขัดแย้งต่างๆ ก็จะถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้นในทันที และความรัก ความเสน่ห์หา ความสามัคคีจะเข้ามาแทนที่ความขัดแย้งในที่สุด”

ฉันได้ถามท่านอิมามอะลี (อ) ต่อว่า “ยังมีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ที่จะเป็นบ่อเกิด และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างประชาชาติอิสลามได้?”

อิมามอะลี (อ) ได้ตอบแก่ฉันว่า “มีอย่างแน่นอน สื่อที่ดีที่สุดในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือบรรดาอิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (วงศ์วานลูกหลานผู้บริสุทธิ์) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) นั่นเอง ถ้าหากประชาชาติทั้งหมดปฏิบัติตามรัศมีอิมามัต (ผู้นำ) แห่งลูกหลานผู้บริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมมัด (ศ) ทั้งหมด ประชาชาติจะไม่มีวันพบกับความขัดแย้ง และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างแน่นอน แต่ทว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่พวกเขาได้ละทิ้งพวกเรา แทนที่พวกเขาจะเข้าไปยังแหล่งน้ำ พวกเขากลับไปยังพื้นดินที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเสีย

เช่นเดียวกันหลังจากการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจการงานต่างๆ ฉันเองก็ได้วางมือจากการปกครอง เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพ และฉันได้เก็บดาบของฉันไว้ในฝักเพื่อหลีกเลี่ยงจากการหลั่งเลือด และอิสลามต้องอ่อนแอ และเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่ประชาชาติอิสลาม และป้องกันการทำลายรากฐานของศาสนาจากน้ำมือของศัตรูอิสลาม

แต่ทว่าเมื่อมีความจำเป็นในบางสถานการณ์ ฉันก็ได้ช่วยเหลืออิสลามด้วยคมดาบ และการสู้รบ ฉันได้ปรากฎกายในทุกๆ สมรภูมิ และได้ปกป้องพระมหาคัมภีร์อับกุรอาน อิสลาม และท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) อย่างสุดกำลังที่ฉันมี และเมื่อฉันเห็นว่าการเก็บดาบไว้ในคมฝักเป็นสิ่งที่สมควรกว่า เพื่อรักษาศาสนาอิสลามฉันก็จะกระทำเช่นนั้น มาดแม้นว่าฉันจะอยู่ในสภาพของผู้ที่มีฝุ่นดินเต็มสองตา และมีกระดูกแทงอยู่ในคอหอยก็ตาม

ไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญไปกว่าการรักษาไว้ซึ่งอิสลามอีกแล้วในโลกนี้”

แปลและเรียบเรียงโดย เชคมาลีกี ภักดี