โอ้ มัชฮัด อัรริฎอ

204

แดนดินถิ่นฐานลูกหลานศาสดา
โดมทองส่องสง่าพาใจล่องลอย
ถึงแดนแคว้นถิ่นแผ่นดินคนดี
จากเมืองกุมมีสู่แคว้นโครอซาน

เห็นโดมทองผ่องพันใจฉันสั่นไหว
ถึงแล้วหรือไรเมืองสวรรค์บันดาล
มองดูผู้คนต่างคนเบิกบาน
ร่ำร้องกล่าวขานเสียงซอลาวาตดัง

ริ้วธงโบกสะบัดลมพัดเอื่อย เอื่อย
นกพิราบบินเลื้อยลัดเลาะโดมทอง
มองเห็น ซะรีฮ์ น้ำตาข้านอง
หัวใจร่ำร้องพร่ำเรียกเมาลา

โอ้นายของข้า โอ้ยาอาลี
หัวใจดวงนี้มอบไว้พึ่งพา
ขอเพียงสักนิดให้ท่านหันมา
เป็นบุญของข้าคนบาปอยาบคาย

อ่านซิยาเราะฮ์ด้วยใจมุ่งหมาย
หวังเพียงจะได้รับความเมตตา
หัวใจข้านี้กับบาปนานา
ไร้คนพึ่งพาหวังท่านพึ่งพิง

มีเพียงแต่ท่านโอ้ยาเมาลา
มวลบาปของข้าให้หมดปลิดทิ้ง
กำจัดปัดเป่าเหล่ามารกลอกกลิ้ง
ให้เหลือแต่สิ่งดีงามด้วยเทอญ

ต้องจากแล้วโอ้มัชฮัด อัรริฏอ
แต่ข้าขออย่าให้เป็นครั้งสุดท้าย
ขอเยื่ยมเยือนซิยารัตทุกปีไป
ขอฝากใจไว้แดนดินถิ่นคนดี

ขอความจำเริญขอพรประสาท
ขอซอละวาตจากองค์ผู้ทรงศรี
มอบแด่ท่านโอ้ราชันผู้ภักดี
โอ้ยาอาลี อิบนิ มูซา อัรริฏอ

โดย หอมไอดิน ชมกลิ่นฟ้า