“ฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา”

159

ฉันได้ถามแก่ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้อิมาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา หรือว่ากลุ่มซ้าย และกลุ่มขวา ซึ่งในสังคมมีการโต้แย้งกันอย่างมากมายว่ากลุ่มซ้ายนั้นอยู่บนความถูกต้อง และอีกกลุ่ม คือกลุ่มขวาไม่ได้อยู่บนความถูกต้อง ใคร่จะถามท่านอิมามว่าในอิสลามนั้นมีการแบ่งแยกฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวาด้วยหรือไม่?”

อะมีรุ้ลมุอ์มีนนี อิมามอะลี (อ) ได้ตอบแก่ฉันว่า “ทั้งกลุ่มซ้าย และกลุ่มขวา อยู่ในความหลงผิดทั้งสอง และกลุ่มที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และอยู่บนแนวทางแห่งสัจธรรมเท่านั้น ซึ่งเป็นหนทางแห่งความถูกต้อง และหนทางนั้นจะนำผู้ที่อยู่ในหนทางไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดได้”

แปลเรียบเรียง เชคมาลีกี ภักดี