25 เชาวาล ชะฮาดัตอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.)

191

อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.) เป็นอิมามท่านที่หกของมุสลิมชีอะห์ ท่านเป็นชะฮีด(พลีชีพเพื่อศาสนา) เมื่อวันที่ 25 เชาวาล ฮ.ศ.148

ภายหลังการเป็นชะฮีดของอิมามมุฮัมมัด บากิร(อ.) บิดาผู้เป็นที่เคารพรักของท่าน อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.) ก็ได้รับถือธงแห่งการชี้นำประชาชาติมุสลิมสืบต่อมาเป็นเวลา 34 ปี ระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้น รัฐบาลแห่งวงศ์อุมัยยัตกำลังเผชิญกับความไม่เป็นเอกภาพและมีข้อขัดแย้งโต้แย้งกับวงศ์อับบาสิด อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.) จึงมีโอกาสทองในการฟื้นฟูคำสอนของท่านศาสดา(ศ.) ท่านได้ทำการเผยแพร่วัฒนธรรมคำสอนของอิสลามและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่าน ผู้ซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์อันกล้าหาญของชีอะห์

ตลอดชีวิตของท่าน อิมาม(อ.) ได้ถูกจำกัดในด้านต่างๆ โดยกาหลิบมันซูรแห่งวงศ์อับบาสิด ซึ่งได้สั่งให้มีการทรมานและเข่นฆ่าลูกหลานของท่านศาสดาที่เป็นชีอะห์อย่างเหี้ยมโหด ซึ่งการกระทำของเขามีความโหดร้ายและรุนแรงกว่ากาหลิบจากวงศ์อุมัยยัต

เขาได้สั่งให้จับกุมกลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งบางคนถูกโยนเข้าคุกที่อยู่ลึกและมึดมิด และทุกข์ทรมานอยู่ในนั้นจนกระทั่งตาย ในขณะที่บางคนจะถูกตัดศีรษะและฝังทั้งเป็น ฮิชาม กาหลิบแห่งวงศ์อุมัยยัต ได้สั่งให้จับอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.) และนำตัวมายังดามัสกัส ต่อมา อิมาม(อ.) ก็ได้ถูกซัฟฟาห์ กาหลิบวงศ์อับบาสิด สั่งจับกุมและนำตัวมายังอิรัก

ท้ายที่สุด กาหลิบมันซูรได้สั่งให้จับกุมตัวท่านอีกครั้งและนำมายังซะมัรรอห์ ที่ซึ่งท่านถูกควบคุมดูแลตลอดเวลาด้วยวิธีการที่รุนแรงและหยาบคายต่อท่าน เขาคิดที่จะสังหารท่านอยู่หลายครั้ง แต่ในที่สุด ท่านก็ได้รับอนุญาตให้กลับไปยังมะดีนะห์ ที่ซึ่งท่านได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น จนกระทั่งท่านถูกลอบวางยาพิษและได้เป็นชะฮีดจากการวางแผนของมันซูร
เมื่อได้ข่าวการพลีชีพของอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.) มันซูรได้เขียนจดหมายของผู้ว่าการนครมะดีนะห์ สั่งให้เขาไปที่บ้านของอิมาม(อ.) ด้วยข้ออ้างว่าไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และให้ขออ่านดูคำสั่งเสียจากพินัยกรรมของท่าน เพื่อต้องการจะรู้ว่าใครที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอิมามผู้สืบทอดของท่าน และเขาผู้นั้นจะต้องถูกตัดคอเสียที่นั่น

แน่นอน จุดประสงค์ของมันซูรคือเพื่อต้องการตัดประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสืบทอดตำแหน่งอิมามที่เป็นแรงบันดาลใจของชาวชีอะห์ เมื่อผู้ว่าการนครมะดีนะห์มาถึงและได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ได้อ่านคำสั่งเสียของท่านแล้ว เขาก็พบว่า อิมามได้เลือกคนสี่คนแทนที่จะเป็นคนเดียวมาเพื่อจัดการเรื่องคำสั่งเสียของท่าน คนแรกคือตัวกาหลิบมันซูรเอง คนที่สองคืออับดุลลอฮ์ อัฟตะห์ ตัวผู้ว่าการนครมะดีนะห์เอง คนที่สามคือบุตรชายคนโตของท่านอิมาม(อ.) และคนสุดท้ายคือมูซา บุตรชายคนเล็กของท่าน แผนการของมันซูรจึงต้องล้มเลิกไป

อิมามมูซา อัล-กาซิม(อ.) อิมามท่านที่เจ็ด เป็นผู้นำนมาซในพิธีศพของท่าน และร่างของท่านถูกฝังอยู่ที่สุสานอัล-บะกีอ์

คำสอนจากอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.)

“ผู้ที่มีคุณลักษณะห้าประการต่อไปนี้ คือผู้ที่ดีเลิศที่สุด : ผู้ที่รู้สึกพึงพอใจเมื่อกระทำความดี, ผู้ที่สำนึกเสียใจเมื่อกระทำความชั่ว, ผู้ที่สำนึกขอบคุณเมื่อได้รับบางสิ่งบางอย่างจากอัลลอฮ์, ผู้ที่อดทนต่อการทดสอบของอัลลอฮ์, ผู้ที่ให้อภัยเมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมหรือความผิด”

Source : sibtayn.com