ความประเสริฐของฟาฏิมะฮฺ(อ.)

200

ความประเสริฐที่ไม่มีสตรีใดในประวัติศาสตร์จะเทียบได้

เมื่อจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลหนึ่ง จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานพิเศษเพื่อนำมาเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีมาตรฐานพิเศษอยู่ในตัวเองแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของท่านได้อย่างพอเพียง ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) คือบุคคลเช่นนั้น ความประเสริฐของท่านหญิงไม่สามารถเปรียบเทียบกับสตรีคนใดในประวัติศาสตร์ได้เลย และอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์และความศรัทธาแรงกล้าของท่านหญิงไว้ในอัล-กุรอานด้วยพระองค์เอง

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) มีเก้าชื่อที่ใกล้เคียงกับอัลลอฮฺ(ซ.บ.) คือ ฟาฏิมะฮฺ, อัซ-ซิดดีเกาะฮฺ(ผู้สัจจริง), อับ-มุบารอกะฮฺ(ผู้มีศิริมงคล), ฏอฮีเราะฮฺ(ผู้บริสุทธิ์), ซากียะฮฺ(ผู้ขัดเกลา), รอดียะตุล-มัรดียะฮฺ(ผู้พึงพอใจที่ได้รับความพึงพอใจ), มุฮัดดาษะฮฺ(ผู้ที่เทวทูตสนทนาด้วย) และซะฮฺรอ(ผู้งดงาม)”

อะบู มุฮัมมัด ออร์โดนี ผู้รู้ชาวจอร์แดน ได้เขียนแนะนำไว้ในหนังสือชื่อ “Fatimah the gracious” ของเขาว่า “ฟาฏิมะฮฺ(อ.) คือสตรีเพศที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของพระองค์ที่น่าพิศวงและไม่มีต้นแบบมาก่อน”

fatimah

พระผู้อภิบาลทรงสร้างมุฮัมมัด(ศ.) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ในบรรดาศาสดาทั้งหลาย และได้สร้างบุตรสาวคนหนึ่งจากท่าน คือท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามารถของพระองค์ในการสร้างสตรีเพศให้มีอัจฉริยภาพและประเสริฐสุดทางด้านศีลธรรม แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงประทานความสง่างามระดับสูงและยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ซึ่งไม่เคยมีสตรีคนใดสามารถเข้าถึงได้

ท่านหญิงคือผู้หนึ่งจากบรรดาผู้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ(ซ.บ.) อย่างถาวร ชั้นฟ้าได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของท่านก่อนที่จะมีการสร้างมนุษยชาติ โองการอัล-กุรอานที่กล่าวถึงท่านที่กำลังถูกอ่าน และจะยังถูกอ่านอยู่เช่นนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

อัจฉริยภาพของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ถือเป็นตัวอย่างในการยึดมั่นต่อลักษณะการปฏิบัติที่มีเกียรติสำหรับสตรีมุสลิม ท่านหญิงคือตัวอย่างที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับสิ่งที่ผู้เป็นบุตรสาว ภรรยา และมารดา พึงปฏิบัติ ขณะที่ดำรงรักษาคุณลักษณะอันเรียบร้อยและบริสุทธิ์เอาไว้

ท่านหญิงยังแสดงให้เราได้เห็นถึงบทบาทของสตรีมุสลิมในแวดวงสังคมภายในขอบเขตของศาสนาและคุณธรรม ชีวิตของท่านหญิงเป็นการยืนยันว่าศาสนาอิสลามไม่ได้กีดกันสตรีเพศออกจากการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และวรรณคดี

ความประเสริฐของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) มีอยู่มากมาย โองการจากอัล-กุรอานถูกประทานลงมาเพื่อยกย่องท่านหญิงเป็นจำนวนมาก เช่น

“แท้จริงเราได้ประทานอัลเกาษัรแก่เจ้าแล้ว ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด” (อัล-กุรอาน 108/1-3)

เมื่อบุตรชายของท่านศาสดา(ศ.) เสียชีวิตทุกคน จนผู้ปฏิเสธเยาะเย้ยท่านว่าถูกตัดขาดหมดสิ้นสายสกุลแล้ว แต่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงประทานบุตรสาวคนหนึ่งให้แก่ท่าน คือท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) และได้ประทานโองการหนึ่งลงมา คือ บท อัล-เกาษัร ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งในสวรรค์ อันหมายถึงท่านหญิงคือสายน้ำอัล-เกาษัร ที่จะเป็นต้นกำเนิดผู้สืบสายสกุลของท่านอีกมากมาย

Source: tebyan.net