คุณธรรมของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.)

223

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) มีคุณธรรมอันสูงส่ง และตลอดชีวิตของท่านหญิงท่านประพฤติตนด้วยจิตวิญญาณอันสูงส่ง แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของท่านหญิงก็อธิบายได้เห็นถึงแบบอย่างอันดีเลิศซึ่งสมควรนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง

ครั้งหนึ่ง ท่านญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ อัล-อันศอรี สาวกคนหนึ่งของท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า มีผู้อพยพที่ยากจนคนหนึ่งมาหาท่านศาสดา(ศ.) เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า “ฉันไม่มีอะไรเลย จงไปหาบุตรสาวของฉันซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆ นี้เถิด” จากนั้น บิลาล ซึ่งเป็นมุอัซซิน(ผู้อะซาน) ของท่านศาสดา(ศ.) ได้นำทางเขาไป

เมื่อเขาไปถึงบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) เขากล่าวว่า “อัสสลามุ อะลัยกุม โอ้ สมาชิกครอบครัวของท่านศาสดา(ศ.)” และเขาได้ขอความช่วยเหลือ เมื่อท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ได้รับทราบถึงความยากจนของเขาแล้ว แม้ท่านหญิงและบิดาและสามีของท่านจะไม่มีอาหารรับประทนมาสามวันแล้ว แต่ท่านหญิงก็ได้ถอดสร้อยคอ ซึ่งบุตรชายของฮัมซะฮฺ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านได้มอบให้แก่ท่าน ให้แก่ชายคนนั้น “นำสร้อยนี้ไปขายเถิด ฉันหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงมอบสิ่งที่ดีกว่านี้ให้แก่ท่าน”

เมื่อชายผู้นั้นนำสร้อยคอกลับมาหาท่านศาสดา(ศ.) และอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟัง ท่านศาสดา(ส.) ร้องไห้และขอพรให้แก่เขา

อัมมารฺ ยาซิร (สาวกคนหนึ่งของท่านศาสดา(ศ.)) ได้ลุกขึ้นและขออนุญาตท่านศาสดา(ศ.) เขาขอซื้อสร้อยเส้นนั้น และมอบอาหาร เสื้อผ้า และสัตว์ตัวหนึ่งกับค่าเดินทางให้แก่เขา ท่านศาสดา(ศ.) ถามชายคนนั้นว่า “ท่านพอใจหรือไม่?” ชายผู้นั้นรู้สึกละอายใจและกล่าวขอบคุณ อัมมารฺได้นำสร้อยคอเส้นนั้นไปใส่ไว้ในผ้าจากเยเมน ประพรมน้ำหอม และมอบให้แก่ท่านศาสดา(ศ.) พร้อมทาสของเขาคนหนึ่ง ทาสคนนั้นได้มาหาท่านศาสดา(ศ.) และบอกเรื่องนี้แก่ท่าน ท่านศาสดา(ศ.) จึงนำสร้อยคอและทานผู้นี้ไปให้แก่ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ท่านหญิง(อ.) รับสร้อยเส้นนั้นไว้และปล่อยทานผู้นั้นให้เป็นอิสระ

ทาสผู้นั้นเดินอมยิ้ม และเมื่อมีใครถามเขาถึงเหตุผลที่เขายิ้ม เขาตอบว่า “สร้อยเส้นนั้นเป็นสร้อยศักดิ์สิทธิ์จริงๆ มันช่วยให้คนอิ่มท้อง มีเสื้อผ้าสวมใส่ ให้คนเดินเท้ามีพาหนะ ยังทำให้คนบางคนพ้นจากความต้องการ ปล่อยทาสเป็นอิสระ และสุดท้าย ก็ได้กลับไปหาเจ้าของของมันอีก”

Source: rafed.net