ซัยนับ(อ.) ปราชญ์หญิงแห่งบะนีฮาชิม

183

ท่านหญิงซัยนับ(อ.) เป็นสตรีมุสลิมผู้มีความรู้มากที่สุดคนหนึ่ง บุตรสาวของอิมามอะลี(อ.) ผู้นี้ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในด้านความรู้ของท่าน

ท่านหญิงได้รับความรู้จากท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และเมื่อท่านอิมามอะลี(อ.) ย้ายไปยังกูฟะฮฺ บรรดาสตรีที่นั่นได้ขอนุญาตสามีของพวกนางเพื่อไปศึกษาหาความรู้จักท่านหญิงซัยนับ(อ.) ท่านหญิงจึงกลายเป็นที่รู้จักของคนที่นั่นว่าเป็น “ปราชญ์หญิงแห่งตระกูลบะนีฮาชิม” (อะกีละตุล บะนีฮาชิม)

นี่เป็นการสอนโลกมุสลิมว่า อิสลามอนุญาตให้สตรีได้รับการศึกษา ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมแพร่หลายในอดีตที่ปฏิบัติกับผู้หญิงด้วยการกดขี่และขัดขวางไม่ให้พวกเธอได้รับการศึกษา ชีวิตของท่านหญิงซัยนับ(อ.) ได้สอนบทเรียนที่สำคัญยิ่งให้แก่มวลมุสลิม ตั้งแต่อดีตกาลอันนมนานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดูเหมือนว่ายังมีหลายวัฒนธรรมที่ผู้หญิงถูกกดขี่ และพ่อแม่มักจะไม่อยากเปลืองเงินทองไปเพื่อการศึกษาของพวกเธอ เพราะพวกเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีตัวอย่างที่ได้จากประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญในอิสลาม มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าผู้หญิงมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการได้รับการศึกษา และแม้กระทั่งการถ่ายทอดความรู้นั้น เช่นการเป็นครู

เมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้ว ที่ผู้หญิงยังอยู่ในสังคมที่กดขี่ผู้หญิง และคิดว่าพวกเธอโง่เขลา ท่านหญิงซัยนับ(อ.) เป็นสตรีมุสลิมผู้หนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่า สตรีก็มีสติปัญญาและมีความสามารถเช่นเดียวกับผู้ชาย

สติปัญญาของท่านหญิงไม่มีอะไรจะเปรียบได้ และไม่มีผู้ชายคนใดที่จะมีความรู้และความปราดเปรื่องได้เท่ากับท่านหญิง อิมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน(อ.) ได้มอบฉายานามแก่ท่านหญิงว่า “อะลีมะฮฺ ฆ็อยรฺ มุอาลิมมะฮฺ” ซึ่งหมายถึง “ผู้รู้โดยไม่มีผู้สอน” พี่ชายทั้งสองคนของท่านหญิง คือ อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.) ยกย่องท่านหญิงและความรู้ของท่านหญิงมาก

ท่านหญิงมีบทบาทสำคัญในสังคม และสอนบรรดาสตรีในมะดีนะฮฺให้มีความรู้เรื่องอิสลาม และได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องอัล-กุรอาน และอัล-อิสลามให้แก่สตรีเหล่านั้น

ความสามารถในการสอนอย่างชัดเจน ทำให้ท่านหญิงมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งได้ฉายาว่า “บาลีกะฮฺ” และ “ฟาซีฮะฮฺ” หมายถึง “พูดคล่องมาก” และ “ชำนาญอย่างยิ่ง” ชีวิตของท่านหญิงได้อุทิศให้แก่ประชาชาติมุสลิม และท่านหญิงไม่ได้แสดงความยึดติดต่อวัตถุที่ได้มา ถึงแม้ว่าสามีของท่านหญิงจะเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งก็ตาม ท่านหญิงใช้ชีวิตอย่างสมถะโดยไม่มีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และมีแต่ปัจจัยที่จำเป็นเท่านั้น

ความรู้, ความปราดเปรื่อง และวาทศิลป์ เป็นเพียงลักษณะบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในตัวของท่านหญิงซัยนับ(อ.) ท่านหญิงยังเป็นสตรีผู้มีความกล้าหาญอย่างมาก และความกล้าหาญของท่านหญิงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับโลกมุสลิม

เช่นเดียวกับบิดาของท่าน ท่านหญิงไม่เคยกลัวความตาย และเจตนารมณ์ในการต่อสู้กับผู้กดขี่ ซึ่งเป็นคำสอนพื้นฐานของอิสลามที่สอนให้มุสลิมต่อสู้และกำจัดการกดขี่ในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปิ

source : www.thetruecall.com