อิมามอะลี(อ.)นิยามอัล-กุรอาน

177

อิมามอะลี(อ.) นิยามอัล-กุรอาน

นายแห่งศรัทธาชน อิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ(อ.) ได้ให้คำนิยามอัล-กุรอานไว้ดังต่อไปนี้

– มันเป็นแสงสว่างที่ความโชติช่วงของมันจะไม่ดับสูญไป

– เป็นตะเกียงที่เปลวไฟไม่มีวันดับ

– เป็นมหาสมุทรที่ความลึกของมันไม่อาจหยั่งถึง

– เป็นหนทางที่ไม่นำไปสู่ความหลงผิด

– เป็นเปลวไฟที่ความสุกสว่างของมันจะไม่มืดมนลง

– เป็นบรรทัดฐานที่หลักฐานของมันจะไม่ถูกปิดบัง

– เป็นเครื่องชี้แจงที่รากฐานของมันจะไม่ถูกรื้อถอน

– เป็นเครื่องเยียวยาที่ไม่ต้องหวั่นกลัวโรคภัยใดๆ

– เป็นพลังที่ผู้สนับสนุนมันไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้

– เป็นสัจธรรมที่ผู้ช่วยเหลือของมันจะไม่ถูกทอดทิ้ง

– ดังนั้น มันจึงเป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธาและความจำเริญของมัน

– มันคือบ่อน้ำพุแห่งความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาล

– เป็นทุ่งหญ้าแห่งความยุติธรรมและสายธารของมัน

– เป็นสิ่งค้ำจุนอิสลามและรากฐานของมัน

– เป็นหุบเขาแห่งสัจธรรมและท้องทุ่งของมัน

– เป็นมหาสมุทรที่จะไม่เหือดแห้งโดยผู้ใช้ประโยชน์จากมัน

– เป็นบ่อน้ำพุที่จะไม่หมดไปโดยผู้ตักตวงไปจากมัน

– เป็นแหล่งน้ำที่จะไม่หมดสิ้นไปโดยผู้มาหามัน

– เป็นสถานีที่ผู้เดินทางมาจะไม่ผิดพลาด

– เป็นป้ายบอกทางที่นักเดินทางจะเห็นอยู่เสมอ

– เป็นยอดเนินที่ผู้แสวงหาจะไม่ผ่านเลยไป

– อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงทำให้มันเป็นเครื่องดับกระหายของผู้แสวงหาความรู้

– เป็นฤดูใบไม้ผลิสำหรับหัวใจของนักกฎหมาย

– เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเส้นทางแห่งความถูกต้อง

– เป็นยาบำบัดภายหลังการหายจากโรคภัย

– เป็นแสงสว่างที่ไม่สลับกันกับความมืด

– เป็นสายเชือกที่ปมของมันขมวดไว้อย่างแน่นหนา

– เป็นป้อมปราการที่ปลายยอดของมันไม่อาจตีแตกได้

– มันเป็นพลังแก่ผู้ศึกษามัน

– เป็นความสงบสุขสำหรับผู้อาศัยพึ่งพิงมัน

– เป็นทางนำสำหรับผู้ปฏิบัติตามมัน

– เป็นการกระทำที่สมควรยกย่องสำหรับผู้ยึดถือมัน

– เป็นเหตุผลสนับสนุนสำหรับผู้ที่พูดเพื่อมัน

– เป็นสักขีพยานสำหรับผู้ที่ต่อสู้เพื่อมัน

– เป็นเครื่องมือที่แหลมคมสำหรับผู้อ้างอิงเหตุผลจากมัน

– เป็นเครื่องสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนับสนุนมัน

– เป็นหนทางรอดสำหรับผู้ที่นำมันมาใช้

– เป็นสัญญาณสำหรับการพินิจพิเคราะห์ เป็นที่พึ่งพิงสำหรับผู้แสวงหาการบำบัดรักษา

– เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สำหรับผู้ที่มีสำนึก

– และเป็นการบรรยายที่ดีที่สุดสำหรับผู้สื่อถึงมัน

– และเป็นวิถีทางสำหรับผู้ที่นั่งในตำแหน่งของผู้ตัดสินพิพากษา

Source : www.islamicoccasions.com