คำสอนของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

173

1. ความรู้คือเกราะคุ้มภัย ความสัจจริงคือพลัง ความโง่เขลาคือความเสื่อมเสีย ความเข้าใจคือศักดิ์ศรี ความเอื้ออาทรคือความสำเร็จ ความประพฤติดีทำให้มีมิตร ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับยุคสมัยของเขา สิ่งที่มีความคลุมเครือจะไม่เกิดกับเขา

2. ผู้ใดก็ตามที่กระทำการใดโดยปราศจากความรู้ เท่ากับตัดจมูกตัวเอง

3. แท้จริงแล้ว ความรู้คือกุญแจ สิ่งที่ใช้ไขมันคือคำถาม

4. อัลลอฮฺไม่ทรงยอมรับการกระทำใดที่ปราศจากความรู้ ไม่มีความรู้ใดที่ปราศจากการกระทำ ดังนั้น ใครก็ตามที่รู้ ความรู้จะนำเขาไปสู่การปฏิบัติ และใครก็ตามที่ไม่กระทำก็จะไม่ได้ความรู้ แต่ความศรัทธามีน้อยนิดจากความรู้อันน้อยนิด

5. ความเพียงพอสำหรับความยำเกรงต่ออัลลอฮฺคือความรู้ และความเพียงพอสำหรับความอวดดีคือความโง่เขลา

แท้จริง ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺมากที่สุดในหมู่มนุษย์ คือบรรดาผู้พึงพอใจที่สุดต่อความตาย

6. ไม่มีชีวิตใดที่มีเกียรติมากยิ่งไปกว่าการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันน่ายกย่อง

7. การร่าเริงยินดีและสุภาพอ่อนโยนกับผู้คน คือความฉลาดในตัวครึ่งหนึ่งแล้ว

8. สัญญาณของผู้ศรัทธามีสี่ประการคือ เป็นคนอารมณ์ดี, รู้จักกาลเทศะ, มีใจเมตตากรุณา และใจบุญ

9. การผิดศีลธรรมและการโมโหโกรธา ทำให้ชีวิตมนุษย์เป็นทุกข์และขมขื่น

10. การเดินอย่างเร่งรีบทำให้ความน่าเชื่อถือและคุณค่าของผู้ศรัทธาลดน้อยลง และทำลายจิตวิญญาณและภาพลักษณ์ทางด้านศีลธรรมของเขาในสายตาสาธารณชน

11. คนที่มีอารมณ์ดีจะพึงพอใจในการรวมกลุ่มกับบรรดาผู้มีคุณความดี และรอดพ้นจากการทำร้ายและรังควานกลั่นแกล้งของคนเลว

12. ศีลธรรมที่เป็นกุศลจะเพิ่มจำนวนมิตรสหายและคนรัก

13. มีสามประการที่เป็นเครื่องแสดงถึงความใจกว้างของคน นั่นคือ อารมณ์ดี, อดทน และหลีกเลี่ยงการจ้องมองด้วยความก้าวร้าว

คนโลภ อิจฉาริษยา และโกหก อยู่ห่างไกลจากความสงบสันติ ความพึงพอใจ และความเมตตา

14. ใครก็ตามที่ระงับความโกรธของเขาได้ อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่จะเพิ่มพูนความนับถือของเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

15. เป็นการเหมาะสมสำหรับผู้มีสติปัญญาที่จะพูดอย่างถูกต้อง เพื่อคำพูดของเขาจะเป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นการเหมาะสมที่เขาต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺ เพื่อความโปรดปรานของพระองค์จะเพิ่มพูนขึ้นแก่เขา

16. เพื่อนที่น่ารักของฉันคือผู้ที่วิจารณ์ข้อผิดพลาดของฉัน

Source : www.tebyan.net