ความรู้ที่ลึกซึ้งของอิมามฮะซัน(อ.)

180

ท่านอิมามฮะซัน(อ.) บุตรชายคนโตของอิมามอะลี(อ.) และท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) เป็นหลานตาคนแรกของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และเป็นหัวหน้าชายหนุ่มในสวนสวรรค์ร่วมกับอิมามฮุเซน(อ.) น้องชายของท่าน

ท่านอิมามฮะซัน(อ.) ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์(ซ.บ.) เช่นเดียวกับบรรดาอิมามท่านอื่นๆ และได้แสดงให้เห็นถึงความรู้นั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

ครั้งหนึ่งเคยมีผู้ถามกับอิมามฮะซัน(อ.) ว่า “อะไรคือของสิบอย่างที่แต่ละอย่างแข็งแรงกว่าอีกอย่างหนึ่ง?” อิมามฮะซัน(อ.) ได้ตอบว่า

ในบรรดาของแข็งทั้งหลายคือก้อนหิน

ที่แข็งแรงกว่าหินคือเหล็ก ที่ใช้ตัดหิน

ที่แข็งแรงกว่าหินคือไฟ ที่ใช้หลอมเหล็ก

ที่แข็งแรงกว่าไฟคือน้ำ ซึ่งดับไฟได้

ที่แข็งแรงกว่าน้ำคือเมฆ ซึ่งอุ้มน้ำเอาไว้

ที่แข็งแรงกว่าเมฆคืออากาศ ที่พัดพาเมฆไปกับมัน

ที่แข็งแรงกว่าอากาศคือมะลาอิกะฮ์(เทวทูต) ที่ทำให้อากาศเคลื่่่่อนตัว

ที่แข็งแรงกว่านั้นคือมะลาอิกะฮ์ที่นำความตายมาสู่มะลาอิกะฮ์ที่ทำให้อากาศเคลื่อนไหว

ที่แข็งแรงกว่านั้นคือความตาย ที่จะมาสู่มะลาอิกะฮ์แห่งความตาย และ

ที่แข็งแรงกว่าความตาย คือพระบัญชาของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ที่ควบคุมความตาย

และครั้งหนึ่ง เมื่อผู้ครองกรุงโรมถามท่านอิมามฮะซัน(อ.) ว่า “สิ่งถูกสร้างใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีพ่อและแม่?”

อิมามฮะซัน(อ.) ตอบว่า

“มีสิ่งถูกสร้าง 7 สิ่ง ที่ไม่มีพ่อและแม่ นั่นก็คือ ศาสดาอาดัม(อ.), ท่านหญิงฮะวา(อ.), แกะที่ถูกส่งมาเพื่อเชือดแทนที่ศาสดาอิสมาอีล(อ.) ในขณะที่กำลังจะถูกเชือด, อูฐของศาสดาซอลิฮฺ(อ.), งูของศาสดามูซา(อ.), อิบลีส และอีกาที่มาสอนวิธีการฝังศพให้แก่กอบีล บุตรของศาสดาอาดัม(อ.)”