รู้จักอะฮฺลุลบัยตฺกันแล้วหรือ?

171

บรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์คือจิตวิญญาณแห่งจักรวาล จักรวาลทั้งปวงขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของพวกท่าน นี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นได้จากคำกล่าวของอิมามผู้บริสุทธิ์ มีฮะดีษ(คำพูด) อันล้ำค่าจากอิมามซัจญาด(อ.) ดังนี้

“ด้วยฐานะของพวกเราที่อัลลอฮฺได้ทำให้ฟ้าไม่พังทลายและรักษาแผ่นดินไม่ให้สั่นไหวจนสร้างความเสียหาย เป็นเพราะการมีอยู่ของพวกเราที่อัลลอฮฺได้ประทานความโปรดปรานอันจำเริญให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย”

นี่คือสัจธรรม! บุคคลผู้บริสุทธิ์ ผู้ปราศจากมลทินทั้งสิบสี่ท่าน (ศาสนทูตผู้ทรงเกียรติ(ศ.), อิมามอะลี(อ.), ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.), และบรรดาอิมาม(อ.) อีก 11 ท่าน) คือผู้ที่เป็นทางผ่านของความโปรดปรานทั้งหลายที่อัลลอฮฺ พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงประทานให้แก่บ่าวของพระองค์ หัวใจของจักรวาลคงจะหยุดเต้นตลอดกาล และโลกคงจะกลืนสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่ในมันทั้งหมดไป ถ้าพวกมันเพียงแต่จินตนาการถึงการมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยปราศจากสมาชิกครอบครัวอันบริสุทธิ์(อะฮฺลุลบัยตฺ) สักเพียงขณะเดียว

พวกเราทุกคนต่างก็รู้ว่าอะฮฺลุลบัยตฺ(สมาชิกครอบครัว) เป็นที่รักของท่านศาสดา(ศ.) มากเพียงใด และพวกท่านถูกเลี้ยงดูมาด้วยการสนับสนุนอุ้มชูของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ บรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ย่อมเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดกับท่านศาสดา ผู้ซึ่งปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้แก่การดำเนินชีวิตของพวกท่าน

จึงเป็นหน้าที่ทางศาสนาของผู้แสวงหาสัจธรรมทั้งปวงที่จะต้องแสดงความเชื่อภายใน และความศรัทธาอันลึกซึ้งต่ออะฮฺลุลบัยตฺ(สมาชิกครอบครัว) ปฏิบัติตัวอยู่ในหนทางที่จะได้รับการอนุเคราะห์จากพวกท่านดังที่พวกท่านได้อธิบายไว้ และเติมเต็มโลกนี้และท้องฟ้าด้วยความรักในหมู่ดาวเหล่านั้นที่จรัสแสงแห่งความบริสุทธิ์และเคร่งครัด

เราไม่ควรห่างเหินจากการอ่านบทดุอาอฺ “ตะวัซซุล” และไม่ควรพึงพอใจอยู่ด้วยการกล่าวถึงชื่อของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺผู้ทรงเกียรติอยู่ซ้ำๆ โดยมีความรู้เกี่ยวกับพวกท่านเพียงน้อยนิดเท่านั้น เราควรระลึกไว้ด้วยว่า เรื่องราวของอิมามอะลี(อ). ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในมัสญิดแห่งเมืองกูฟะฮฺ และบทบาทของท่านไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในค่ำคืนที่ท่านเป็นชะฮีด(ถูกสังหารในหนทางของศาสนา) เช่นเดียวกับที่บทบาทของอิมามฮุเซน(อ.) ก็ไม่ได้มีอยู่แต่ในเหตุการณ์อันตราตรึงแห่งกัรบะลาอฺเมื่อวันอาชูรอเท่านั้น

อีกประการหนึ่ง เราเคยคิดหรือไม่ว่า หัวใจของเราได้อุทิศให้แก่อะฮฺลุลบัยตฺมากน้อยเพียงใด? หรือว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากคำสอน และบทเรียนจากประวัติศาสตร์ชีวิตของพวกท่านมากแค่ไหน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา?

เรามั่นใจว่า พวกเราทุกคนต่างมีความศรัทธาอย่างมั่นคงว่า โลกกำลังรอคอยการมาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ผู้จะมาปรากฏตัวในวันหนึ่ง เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติจากพายุแห่งความกดขี่ และอยุติธรรม ท่านคือผู้ซึ่งมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ติดค้างท่านอยู่ ท่านคือดวงอาทิตย์ที่ถูกซ่อนเร้นซึ่งแสงของท่านจะทำให้รอยยิ้มของพวกเราทุกคนเบ่งบาน

Source : www.tebyan.net