ขบวนการของอิมามฮุเซน (อ.)

212

โอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงป่าวประกาศสาส์นของอิมามฮุเซน (อ.) แก่ประชาชาติมุสลิมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งบนมิมบัรและนอกมิมบัรในหมู่ประชาชน จงเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการชี้นำของพวกท่านให้มากและจงบอกกล่าวเรื่องราวของอิสลามให้ทั่วทุกสารทิศ จงอธิบายแง่มุมทางการเมืองให้ประชาชนได้เข้าใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวแห่งกัรบาลาอฺ ขบวนการของท่านอิมามฮุเซน (อ.) นั้นล้วนเป็นเรื่องของการเมืองทั้งสิ้น

จงสร้างจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้นั้นให้คงอยู่ แบบฉบับที่คงเดิมแต่จะเปลี่ยนแปลงกานำเสนอในแง่มุมต่างๆตามสถานการณ์ ความโศกเศร้าระทมที่เกิดขึ้นกับอิมามฮุเซน (อ.) จะคงอยู่ตลอดกาล แต่แง่มุมทางการเมืองของกัรบาลาอฺมีมามายที่จะเป็นจะต้อง นำมาประกาศแก่ประชาชนให้ได้รับทราบ ตามรายงานและความเชื่อของเรานับตั้งแต่อิมามฮุเซน (อ.) เริ่มออกเดินทางจากนครมะดีนะฮฺ อิมามฮุเซน (อ.) นั้นทราบดีว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่

ท่านทราบดีว่าท่านจะถูกทำชะฮาดัต เพราะข่าวการเป็นชะฮีดของท่านนั้นได้ถูกบอกกล่าวแต่ก่อนการประสูติของท่านเสียอีก เมื่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) เดินทางมายังนครมักกะฮฺ และกำลังเริ่มเดินทางออกจากนครมักกะฮฺสู่กัรบาลาอฺ เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเนื่องจากส่วนมากของประชาชาติมุสลิมกำลังเดินทางเข้าสูนครมักกะฮฺพอดีในขณะนั้น การเดินทางออกจากนครมักกะฮฺของท่านอิมามฮุเซน (อ.)

ในเวลานั้นจึงถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง และเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอิสลาม เพราะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในหนทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ) เพื่อไปสู่การรักษาอิสลามที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำที่เป็นผู้กดขี่ ดื่มสุรา ทำซินา เช่น ยะซีด บุตร มุอาวียะฮฺ เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอิสลาม เพราะหากไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวของท่านอิมามฮุเซน (อ.) อิสลามที่แท้จริงจะถูกทำลายจนหมดสิ้นด้วยน้ำมือของราชวงศ์บานีอุมัยยะฮฺ

ในวันซึ่งหากบุคคลใดก็ตามที่เขาประจักษ์แก่สายตาหรือคาดว่าอิสลามกำลังตกอยู่ในอันตราย ในวันนั้นทุกคนจะต้องลุกขึ้นปฏิบัติเช่นการลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) พวกเราก็เช่นเดียวกันหากทราบว่าอิสลามกำลังตกอยู่ในอันตรายทุกคนต้องเสียสละเพื่อการดำรงอยู่ของอัลอิสลาม

แบบฉบับของท่านอิมามฮุเซน (อ.) คือ คำสั่งสำหรับมนุษยชาติ ทุกๆวันคืออาชูรอ และทุกๆแผ่นดินคือกัรบาลาอฺ นี่คือคำสั่งหมายถึง ในทุกเวลาและทุกสถานที่จงสานต่อปฏิบัติอุดมการณ์ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ด้วยกองกำลังอันน้อยนิดได้พลีแด่อัลอิสลามโดยการต่อสู้กับกองกำลังที่มากมายและมีอาวุธครบมือ

โดย ชาษะนันท์ ภักดี